Brambory - zdravá potravina

Aktuality

1762_pi_91__ekonomika_2024_www_stranka_01.png

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod spolu s Poradenským svazem „Bramborářský kroužek“ vydal novou brožuru v řadě Praktických informací "Ekonomika pěstování brambor – RENTABILITA PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR"

pondělí, 26. února 2024
Tato publikace navazuje na druhé vydání, publikované v roce 2013. Ekonomické výsledky byly získány v rámci poradenské činnosti v oblasti Optimalizace hospodaření zemědělských podniků. Ekonomické poradenství má ve VÚB Havlíčkův Brod dlouholetou tradici, výsledkem jsou dlouholeté časové řady hodnotící ekonomiku a rentabilitu pěstování brambor.

2763_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Výzkumný ústav bramborářský získal patent s názvem "Způsob přípravy jakonové mouky, jakonová mouka a těsto"

pátek, 23. února 2024

Dne 10.1.2024 byl Úřadem průmyslového vlastnictví přidělen paten na: Způsob přípravy jakonové mouky, jakonová mouka a těsto“. Patent je evidovaný pod číslem 309880. Na vývoji patentu se podíleli Ing. Andrea Svobodová, Ph.D., Markéta Kuljová a Ing. Dagmar Šimková, Ph.D.


1758_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2024

čtvrtek, 21. prosince 2023

přejí pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.


1761_cert_mandelinka_2023_final_stranka_01.png

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace novou certifikovanou metodiku "Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách"

čtvrtek, 21. prosince 2023

Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi aktualizované zásady efektivní integrované ochrany proti mandelince bramborové vycházející z nových poznatků o biologii a genetice populací za situace zužujícího se sortimentu účinných přípravků, narůstající rezistence škůdce k insekticidům a měnících se agroekologických podmínek.


1754_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Ve Výzkumném ústavu bramborářském se uskutečnil workshop o mandelince bramborové

pátek, 1. prosince 2023

Workshop proběhl 21.11.2023 a věnoval se především výsledkům a závěrům končícího projektu NAZV č. QK1910270 „Inovace integrované ochrany proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik.“


1748_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Ve Výzkumném ústavu bramborářském se uskuteční workshop "MANDELINKA BRAMBOROVÁ"

středa, 8. listopadu 2023

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, odělení ochrany brambor a Poradenský svaz – Bramborářský kroužek pořádájí workshop pro odbornou zemědělskou veřejnost, který se bude konat v zasedací místnosti VÚB v úterý 21. listopadu 2023 od 9.00 hodin.


1747_image001.png

Konference k 30. výročí založení Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

úterý, 7. listopadu 2023

Konference s názevm "Od minulosti po současnost aneb Co přineslo řešení NPGZR pro řešitele, výzkum, šlechtitele a společnost" se uskuteční 8. listopadu 2023 od 9 hodin ve velkém sále Národního zemědělského muzea v Praze. Zaštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Marek Výborný.


1745_kacina_nmz.png

Říjnové akce na Kačině za účastí Výzkumného ústavu bramborářského

úterý, 7. listopadu 2023

Výzkumný ústav bramborářský se v říjnu aktivně zapojil na zámku Kačina do akcí Koně na Kačině (7. 10. 2023) a Zámecké čajování (21.10.2023)


1746_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

33. ročník Bramborářských dnů je minulostí

pondělí, 6. listopadu 2023

Bramborářské dny se konaly 19. až 21. října 2023. Hlavním pořadatelem je Český bramborářský svaz ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod. V rámci těchto dnů proběhla tradičně studentská soutěž o Bramborový květ Vysočiny, odborný seminář Brambory 2023 a bramborářský trh na Havlíčkově náměstí.


1740_cbs_bez_pozadi.jpg

Český bramborářský svaz a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod pořádají tradiční již 33. BRAMBORÁŘSKÉ DNY

středa, 18. října 2023

Bramborářské dny se uskuteční ve dnech 19. - 21. října 2023 v Havlíčkově Brodě. V rámci dnů proběhne studentská soutěž o Bramborový květ Vysočiny, odborný seminář "BRAMBORY 2023" včetně výstavy odrůd brambor. Bramborářské dny budou tradičně zakončeny v sobotu na Havlíčkově náměstí.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec