Brambory - zdravá potravina

Úspěšný 27. odborný seminář "Ochrana brambor" a polní den v Perknově a ve Valečově

pondělí, 2. září 2019

460_vub_logo.jpg

29.8.2019 úspěšně proběhl již 27. odborný seminář a polní den v Perknově a ve Valečově

Na odborném semináři byla diskutována témata, která zajímají širokou zemědělskou veřejnost. Nosným tématem byla ochrana brambor proti škodlivým činitelům a seznámení zemědělské praxe s letošními výsledky polních pokusů. Podrobně byla diskutována tato témata:

  • Účinnost fungicidů proti plísni bramboru a alternariovým skvrnitostem 
  • Povětrnostní podmínky v roce 2019 a prognóza plísně bramboru
  • Účinnost insekticidů proti mandelince bramborové (s podporou projektu NAZV  č. QK1910270 "Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik")
  • Desikace brambor a ukončení používání účinné látky diquat 
  • Současné možnosti pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů (s podporou projektu NAZV  č. QK1920214  "Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor")
  • Ekonomika pěstování brambor a kapkových závlah v ČR
  • Výsledky snímkování pokusných ploch brambor drony ve Valečově v roce 2019
  • Aktivity a projekty České asociace ochrany rostlin
  • Současná situace na trhu s bramborami

Součástí semináře byla i prohlídka polních pokusů s pesticidy a sortimentu 200 odrůd v ošetřované a neošetřované variantě a pokusů se závlahou na pracovišti VÚB Valečov.

Letecký snímek polních pokusů ve Valečově v roce 2019 Pro účastníky semináře byly připraveny odkopy 200 odrůd v ošetřované a neošetřované variantě
Jedním z hlavních témat semináře byly desikace brambor a náhrada za končící účinnou látku diquate
  Výsledky testování insekticidů proti mandelince bramborové na lokalitě Žabčice (okr. Brno - venkov) v rove 2019
  Ve Valečově si účastníci se zájmem prohlédli přesný polní pokus zaměřený na ochranu brambor proti plísni bramboru a alternariovým skvrnitostem v OPVZ

 

© 2020 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec