Brambory - zdravá potravina

Vědecká rada Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod
středa, 30. ledna 2019

407_vub_logo.jpg

23.1.2019 proběhla ve VÚB Havlíčkův Brod Vědecká rada. Byly projednány výroční zprávy jednotlivých výzkumných záměrů v rámci "Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace" a závěrečná zpráva za projekt NAZV QJ1610020 "Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor."

V rámci "Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace" byly podrobně projednány a diskutovány tyto výzkumné záměry:

  • Uplatnění geneticko-šlechtitelských, biotechnologických a virologických metod a postupů při studiu, tvorbě a využití genetických zdrojů bramboru a dalších druhů perspektivních plodin jako zdrojů pro potravinářské a farmaceutické účely.
  • Ochrana brambor proti škodlivým činitelům
  • Nové postupy v technologii pěstování a posklizňové úpravě brambor
  • Půdoochranné postupy pěstování brambor omezující vodní erozi, utužení půdy a difúzní znečištění vod
  • Integrace technologie aeroponických a navazujících pokročilých systémů do produkce sadby českých odrůd bramboru
  • Pěstování a užití dalších hlíznatých plodin v podmínkách ČR

Dále byla podrobně projednána závěrečná zpráva za projekt  NAZV QJ1610020 "Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor." Cílem projektu bylo získat a ověřit nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní využití produkčního potenciálu brambor v podmínkách změn klimatu. Přispět k zajištění potravinové bezpečnosti České republiky zajištěním kvalitních brambor domácího původu. Zajistit technologický pokrok dlouhodobě udržitelným systémem hospodaření na půdě.
Za období řešení bylo dosaženo celé řady velmi cenných výsledků. Certifikované metodky, které vznikly díky řešení tohoto projektu si můžete prohlédnout zde:

© 2020 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec