Brambory - zdravá potravina

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod se tradičně účastní již 48. ročníku výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA 2022
pátek, 19. srpna 2022

1651_phpthumb_generated_thumbnail.jpeg

Vše o nejen bramborách na společném stánku výzkumných ústavů (Agritec ŠumperkOseva vývoj a výzkum - ZubříVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův BrodZemědělský výzkum, s.r.o.(Troubsko), Agrotest fyto s.r.o. (Kroměříž) a VÚCHS Rapotín) na výstavě Země živitelka 2022 (pavilon T1) - Výstaviště České Budějovice, termín konání: 26.8. – 30.8.2022

Mezinárodní agrosalon ZEMĚ ŽIVITELKA

tentoráte s podtitulem: BUDOUCNOST ČESKÉ KRAJINY

Země živitelka je největší a nejnavštěvovanější zemědělská výstava, zároveň jediná  výstava v České republice, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor.

  • okolo 500 vystavovatelů z České republiky i zahraničí
  • až 100 000 návštěvníků
  • přes 21 000 m2 výstavních ploch
  • dvě desítky zúčastněných zemí
  • nové obchodní příležitosti
  • odborná setkání a semináře
  • soutěž  ZLATÝ KLAS

48. ročník Země živitelky začíná ve čtvrtek 25. srpna 2022 . Země živitelka je největší a nejvýznamnější akcí svého druhu, zaměření a rozsahu, určená pro odbornou i laickou veřejnost,  zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. Agrosalon propaguje i české potraviny.
Země živitelka prezentuje nejširší nabídku zemědělských oborů na jednom místě (novinky z oborů zemědělské techniky, myslivosti, včelařství, rybářství, potravinářství nebo chovu hospodářských zvířat, komplexní prezentaci zemědělství od historie po současné trendy, i novinky v oblasti výzkumu a vzdělávání).
Jednotlivé zemědělské obory jsou prezentovány napříč celým areálem. Zemědělské technice je věnována největší část výstavních ploch, na předvadišti probíhá atraktivní doprovodný program, v pavilonech D1 až D3 a v mobilních kotcích a boxech jsou ustájena hospodářská zvířata, pavilon T1 patří českým výrobcům nabízejícím kvalitní české potraviny, které je možné ochutnat i zakoupit za zvýhodněné ceny. Tradičně zde vystavují odborné organizace, státní  instituce a  zemědělské firmy, včetně expozic Krajů České republiky. Všechny organizace, které jsou v pavilonu T1, poskytují odborné informace veřejnosti. (zdroj: https://www.zemezivitelka.cz/). Více se dozvíte také v tiskové zprávě zde...

Pravidelnou součástí Země živitelky je prestižní soutěž o nejlepší vystavený exponát ZLATÝ KLAS. Soutěžními exponáty jsou špičkové výrobky a novinky z oblasti techniky i mechanizace prací v zemědělství, vědy a výzkumu v zemědělství nebo opravárenství, dále exponáty z potravinářství, lesního a vodního hospodářství, z oblasti ochrany životního prostředí. Soutěžní exponáty se dělí do 4 kategorií: rostlinná výroba, živočišná výroba, mechanizace, potravinářství a zpracovatelský průmysl. Ocenění uděluje soutěžní porota složená z odborníků (zástupci Ministerstva zemědělství, odborného školství, výzkumných ústavů, kontrolních institucí zemědělsko-potravinářského komplexu). Každý rok se v soutěži může rozdělit až 30 ocenění. Soutěžní porota má možnost udělit ocenění ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU exponátu představující mimořádný přínos pro ochranu životního prostředí a v případě produktů potravinového charakteru jsou to potraviny, jež se vyznačují mimořádně kvalitativními parametry a standardy. (zdroj: https://www.zemezivitelka.cz/). 
Do soutěže o Zlatý klas Výzkumný ústav bramborářský přihlásil v letošním roce ve dvou kategoriích 2 exponáty.  V kategorii potravinářství a zpracovatelský průmysl se jedná o "Směs mouky pro přípravu pečiva na bázi inulinu" a v kategorii rostlinná výroba byl přihlášen exponát s názvem "Mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu"

V pavilonu T1 bude probíhat tardičně i společná expozice výzkumných ústavů:

Nezapomeňte tuto expozixci navštívit. Dozvíte se celou řadu informací z oblasti zemědělské vědy a výzkumu. 

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec