Brambory - zdravá potravina

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod uspěl v soutěži o Zlatý klas 2023 na mezinárodním agrosalonu Země živitelka.
úterý, 29. srpna 2023

1727_zeme_zivitelka_2023.png

Ocenění Zlatý klas 2023 získala v kategorii Rostlinná výroba odrůda brambor Val Red. 

Název exponátu: odrůda brambor Val Red

Charakteristika exponátu

Biologické a nutriční hodnoty:
Brambory patří mezi základní potraviny, mají vysokou nutriční hodnotu. Obsahují látky kalorické (škrob, dusíkaté látky a tuk) a látky nekalorické. Mezi látky nekalorické patří látky pochutinové, které mohou mít vedle účinnosti na vůni a chuť i význam nutriční (cukry, minerální látky, organické kyseliny, aromatické látky, fenoly a glykosidy), a látky ostatní (polysacharidy mimo škrobu, vitaminy, enzymy a barviva). Brambory jsou významným zdrojem vitamínů (C, B1 – 6), minerálních látek (K, P, Mg, Ca, Fe, Zn), sacharidů (škrobu), antioxidantů, jsou přirozeně bezlepkové. Odrůda VAL RED Vhodným obsahem sušiny, nízkým obsahem redukujících cukrů splňují požadavky zpracovatelského průmyslu na surovinu pro výrobu lupínků.

Novost exponátu:
Odrůda brambor VAL RED, vyšlechtěná ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě, s.r.o., byla registrována ÚKZÚZ v Brně dle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, dne 21. 4. 2022. Odrůda VAL RED byla do zkoušek pro registraci zařazena v roce 2020 ve smyslu zákona o oběhu osiva a sadby, který v odst. 1 stanovuje i předpoklady pro registraci odrůdy. Provedenými zkouškami bylo zjištěno, že odrůda splnila veškeré předpoklady stanovené zákonem. Kód odrůdy je 2104598. Udržovací šlechtění odrůdy je zajištěno žadatelem.

Odolnost proti škodlivým činitelům:
Odrůda brambor VAL RED je náchylná k napadení virovými chorobami, méně odolná proti napadení plísní bramboru na nati a středně odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru. Je odolná háďátku bramborovému (Ro1) a rezistentní rakovině bramboru.

Srovnatelnost se světovou úrovní:
V České republice je dlouhodobě šlechtění brambor zaměřeno na kvalitu konzumu a suroviny pro zpracování. Obchodníci vyžadují od pěstitelů odrůdy s různými varnými typy s hladkou atraktivní slupkou hlíz, bez výskytu strupovitosti a dobrou reakcí na úpravu hlíz mytím. Odrůdy pro výrobce lupínků by měly splňovat požadavky zpracovatelů, tzn. specifický obsah sušiny a barvu výrobků po usmažení, nízký obsah akrylamidů po usmažení. Odrůda VAL RED v žádném z těchto požadavků za odrůdami z Německa, Holandska, Francie nezaostává a splňuje požadavky obchodníků, zpracovatelů a zejména spotřebitelů na odrůdy brambor varného typu B a pro speciální využití na barevné výrobky.

Možnosti širšího praktického uplatnění:
Odrůdy brambor varného typu B se středně pevnou až kyprou dužninou, slabě až středně moučnatou, jsou vhodné jako příloha, do polévek a pro přípravu těst a kaší. Odrůdy těchto varných typů lze označit za universální. Odrůda VAL RED má vařené hlízy středně pevné konzistence, středně vlhké, středně moučnaté, jemné až středně hrubé struktury, nedostatky v chuti malé až střední, hlízy po uvaření velmi slabě až slabě tmavnou.
Protože odrůda VAL RED je poloraná až polopozdní a je vhodná jak pro přímý konzum ve slupce, tak pro speciální využití na barevné výrobky, lze ji použít v průběhu celé bramborářské sezóny, tzn. od září sklizňového roku až do dubna až května následného skladovacího období (v závislosti na podmínkách skladování a smluvních podmínkách zpracovatele brambor).

Případná další hlediska podle specifiky exponátů:
Odrůda brambor VAL RED má hlízy dlouhé, středně velké až velké, středně odolné proti mechanickému poškození, očka mělká až středně hluboká, slupka středně červená, dužnina červenostrakatá. Odrůda má nízký výnos hlíz, u této odrůdy je ale především ceněna barevná, červenostrakatá dužnina s vysokým obsahem antioxidantů.

Kritéria pro vyhodnocení exponátů z hlediska ochrany životního prostředí:
Z hlediska okopaninového charakteru plodiny mají brambory pozitivní vliv na půdu, zejména rozvoj edafonu, protože patří k plodinám pravidelně hnojeným statkovými hnojivy. Brambory lze charakterizovat jako předplodinu nenáročnou a zlepšující plodinu, která zároveň pozitivně ovlivňuje i některé významné složky životního prostředí a přispívá ke stabilitě agroekosystémů.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec