Brambory - zdravá potravina

Na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA 2016 jsme získali ocenění "ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU"
čtvrtek, 1. září 2016

Exponát Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd získal ocenění "ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU" Byly vyvinuty a ověřeny v rámci řešení projektů TAČR a MZe ČR ve VÚRV, v.v.i. , ve spolupráci s VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o., VÚMOP, v.v.i. a s firmou P&L, spol. s r.o.

Vystavovatel:
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 

Součinnost:
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Praha

Výrobce:
P&L, spol. s r.o.

Půdoochranné pakety aktuálně řeší technologii pro půdoochranné pěstování brambor s odkameněním 
na mírně svažitých pozemcích, v souladu se závaznými standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES 5). 
Pakety vytváří nový tvar a velikost hrůbku, který 
v kombinaci s vymělčením a zúžením nekolejové brázdy, důlkováním a hrázkováním významně zlepšuje zadržení srážkových vod, zpomaluje povrchový odtok a omezuje riziko vodní eroze. To vše přispívá ke stabilizaci vláhových podmínek, k vyššímu využití živin a stabilizaci výnosů hlíz, zejména v sušších letech. Chráněno 9 průmyslovými a jedním užitným vzorem.

© 2020 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec