Brambory - zdravá potravina

Nominace na cenu GRAND PRIX TECHAGRO 2016
úterý, 19. dubna 2016

Nominovaný exponát: Půdoochranné pakety k sazečům brambor s protierozní úpravou hrůbků a brázd a variabilní aplikací hnojiv. 
Výrobce: P&L, s.r.o.

Na vývoji a ověření půdoochranných paketů v zemědělské praxi se podíleli pracovníci VÚRV,v.v.i., VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o., VÚMOP, v.v.i. a P&L, s.r.o. v rámci řešení projektu TAČR TA02021392.

Stručná charakteristika exponátu

Půdoochranné pakety, které je možné použít na různé sazeče brambor, aktuálně řeší absenci strojů a technologií pro půdoochranné pěstování brambor s odkameněním na mírně svažitých pozemcích dle standardů DZES 5. Pakety vytváří originální tvar hrůbků, který v kombinaci s vymělčením a zúžením nekolejové brázdy, důlkováním a hrázkováním významně zlepšuje zadržení vody ze srážek, zpomaluje povrchový odtok a omezuje riziko vodní eroze. Lepší a stabilnější vláhové podmínky v hrůbku přispívají spolu s variabilní aplikací hnojiv do různých míst v hrůbku k vyššímu využití živin z aplikovaných hnojiv rostlinami, omezují znečišťování vod a stabilizují výnosy hlíz v sušších letech (např. 2015). Vynaložené prostředky do inovace sazečů brambor mají rychlou ekonomickou návratnost. Na vývoji a ověření půdoochranných paketů v zemědělské praxi se podíleli pracovníci VÚRV,v.v.i., VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o., VÚMOP, v.v.i. a P&L, s.r.o. v rámci řešení projektu TAČR TA02021392.

Více se dozvíte zde...

© 2020 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec