Brambory - zdravá potravina

České odrůdy konzumních brambor 2016

57_ceske_odrudy_2016.jpg
Kód: - Rok vydání: 2016 Autoři: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D
Ing. Jiří Mohl
Ing. Viktor Kopačka
Ing. František Štefánek
Ing. Bohumil Vokál, CSc.
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 213, e-mail: vubhb@vubhb.cz
www.vubhb.cz

Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 215, e-mail: exnarova@vubhb.cz

Vydala ČMŠSA, Zelený pruh 99, 140 02 Praha a Poradenský svaz
„Bramborářský kroužek“, Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Texty: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D; Ing. Jiří Mohl; Ing. Viktor Kopačka;
Ing. František Štefánek a Ing. Bohumil Vokál, CSc.
Náklad 4 000 výtisků. Grafická úprava Jiří Trachtulec.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2020 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec