Brambory - zdravá potravina

Seznam doporučených odrůd bramboru 2018

77_seznam-doporucenych-odrud-2018.jpg
Kód: - Rok vydání: 2018 Autoři: Ing. Václav Čermák
Vydavatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno
Národní odrůdový úřad
ředitel: Ing. Tomáš Mezlík
656 06 Brno, Hroznová 2
Tel.: 543 548 111
Fax: 543 212 440
E-mail: nou@ukzuz.cz
http://www.ukzuz.cz
1. vydání, Brno 2018
Tisk: GILL s.r.o., Hapalova 42a, 621 00 Brno
Náklad: 2500 výtiskù
Neprodejné
ISBN 978-80-7401-160-3
Tato publikace neprošla jazykovou úpravou

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2020 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec