Brambory - zdravá potravina

Ochrana brambor proti mandelince bramborové

13_PI46_MANDELINKA.jpg
Kód: PI46 Rok vydání: 2013 Autoři: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Vydaly: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
a Poradenský svaz Bramborářský kroužek
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Číslo 46, vydání páté, aktualizované (2013). Náklad 2000 výtisků.
Grafická úprava Jiří Trachtulec. Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Zpracováno s podporou projektu NAZV QI101A184

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec