Brambory - zdravá potravina

Ochrana brambor proti plevelům

5_PI25_PLEVELE.jpg
Kód: PI25 Rok vydání: 2008 Autoři: Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
Vydal Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Číslo 25, vydání 2, aktualizované (2008). Náklad 3 000 výtisků.
Grafická úprava Jiří Trachtulec. Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracováno s podporou řešení výzkumného záměru MSM6010980701
ISBN 978-80-86940-19-9

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec