Brambory - zdravá potravina

Stříbřitost slupky bramboru 2014

35_pi_50_stribritost.jpg
Kód: PI50 Rok vydání: 2014 Autoři: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Petra Baštová
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – STŘÍBŘITOST SLUPKY BRAMBORU.
Vydaly: Výzkumný ústav Bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Číslo 50, vydání druhé, aktualizované. Náklad 3 000 výtisků.
Obrázky: archivy VÚB
Grafická úprava Jiří Trachtulec. Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Zpracováno s podporou projektů NAZV QI101A184 a MZe RO1614.
ISBN 978-80-86940-56-4
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2014
© Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2014

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec