Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2013

 • BÁRTA, J. – BRABCOVÁ, A. – BÁRTOVÁ, V. – HORÁČKOVÁ, V. Hodnocení potenciálu vybraných planých druhů rodu Solanum pro šlechtění bramboru (Solanum tuberosum L.) na obsah a kvalitu bílkovin v hlízách. In: Osivo a sadba (XI. odborný a vědecký seminář) pořádaný 7. února 2013. Sborník referátů. Ed.: K. Pazderů. Praha: ČZU, 2013, s. 189-195.
 • BÁRTOVÁ, V. – BRABCOVÁ, A. – BÁRTA, J. – HORÁČKOVÁ, V. Využití čipové elektroforézy pro charakterizaci genových zdrojů bramboru. In: Osivo a sadba (XI. odborný a vědecký seminář) pořádaný 7. února 2013. Sborník referátů. Ed.: K. Pazderů. Praha: ČZU, 2013, s. 173-178.
 • BRABCOVÁ, A. – BÁRTA, J. – BÁRTOVÁ, V. – HORÁČKOVÁ, V. Stanovení aktivity fosfolipasy A2 u bílkovin patatinového komplexu purifikovaných z hlíz vybraných druhů brambor. Úroda. 2013, roč. 61, č. 12, vědecká příloha s. 138-141. ISSN 0139-6013.
 • BRABCOVÁ, A. – BÁRTA, J. – BÁRTOVÁ, V. – HORÁČKOVÁ, V. Variability of the lipid acyl hydrolase activity of patatin within the selected genotypes of potato species from South America. In: Proceedings of 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, 15-19 September 2013, Prague, Czech Republic. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute, 2013, s. 205-211. ISBN 978-80-86940-52-6.
 • ČEPL, J. Ing. Bohumil Vokál, CSc. - 75 let. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 4, s. 19-20, ISSN 1211-2429.
 • ČEPL, J. – ČÍŽEK, M. – DOMKÁŘOVÁ, J. Potato growing and utilization in the Czech Republic. In: Proceedings of 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, 15-19 September 2013, Prague, Czech Republic. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute, 2013, s. 3-12. ISBN 978-80-86940-52-6.
 • ČEPL, J. – HAMOUZ, K. – ŠANTRŮČEK, L. – VOKÁL, B. Charakteristika užitkových směrů a jejich pěstitelské odlišnosti. In: VOKÁL, B. a kol. Brambory: šlechtění – pěstování – užití – ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, s. 102-118. ISBN 978-80-86726-54-0.
 • ČEPL, J. KASAL, P. Effect of stress conditions induced by herbicide damage of potato plants on yield and selected quality parameters. In: MICHALAK, T.-CZERKO, Z. (eds.). Book of Abstracts of International Conference Post Harvest EAPR Section Meeting Warszawa, Poland, 22-24 October 2013. Warszawa: IHAR, 2013, s. 64-65.
 • ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. – JŮZL, M. Rané brambory pro přímý konzum. Zemědělec. 2013, roč. 21, č. 8, s. 17-18. ISSN 1211-3816.
 • ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. – JŮZL, M. Odrůdy pro produkci raných brambor pro přímý konzum. Úroda. 2013, roč. 61, č. 3, s. 76-77. ISSN 0139-6013.
 • ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. – JŮZL, M. Odrůdy ostatních konzumních brambor. Zemědělec. 2013, roč. 21, č. 17, s. 25-27. ISSN 1211-3816.
 • ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci ostatních konzumních brambor v roce 2013. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 1, s. 8-14. ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci ostatních konzumních brambor. Úroda. 2013, roč. 61, č. 9, s. 64-67. ISSN 0139-6013.
 • ČÍŽEK, M. Ekonomika pěstování brambor. 2. aktualizované vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz Bramborářský kroužek, 2013. 15 s. (Praktická informace č. 43). ISBN 978-80-86940-47-2.
 • ČÍŽEK, M. Náklady na pesticidní ochranu brambor. Agromanuál. 2013, roč. 8, č. 5, s. 80-82. ISSN 1801-7673.
 • ČÍŽEK, M. Dosavadní vývoj cen konzumních brambor v hospodářském roce 2012/13. Bramborářství. 2013, roč, 21 č. 3, s. 16-18. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Ekonomika výroby jednotlivých užitkových směrů pěstování. In: VOKÁL, B. a kol. Brambory: šlechtění – pěstování – užití – ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, s. 152-157. ISBN 978-80-86726-54-0.
 • ČÍŽEK, M. Economic comparison between conventional and organic potato growing technology in 2010-2012 years. In: Proceedings of 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, 15-19 September 2013, Prague, Czech Republic. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute, 2013, s. 163-171. ISBN 978-80-86940-52-6.
 • ČÍŽEK, M.KASAL, P. – MAYER, V. – VEJCHAR, D. Effect of various ways of fertilizer application on yield, internal quality and mechanical resistance in potatoes. In: MICHALAK, T.-CZERKO, Z. (eds.). Book of Abstracts of International Conference Post Harvest EAPR Section Meeting Warszawa, Poland, 22-24 October 2013. Warszawa: IHAR, 2013, s. 42.
 • ČÍŽEK, M. – KVAČEK, J. – ČEPL, J. Metodika využití topinamburu v krmných směsích pro zvířata. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2013. 32 s. (Praktická informace č. 41). ISBN 978-80-86940-44-1.
 • DĚDIČ, P. Současná diferenciace izolátů viru Y (PVY) a reakce souboru odrůd bramboru po umělé inokulaci rekombinantními kmeny PVYNTN a PVYN-Wi. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 4, s. 8-11. ISSN 1211-2429.
 • Dědič, P. Utilization of Luminex xMAP technology for multiplex diagnosis of six main potato viruses. In: Proceedings of 15th Triennial Meeting of EAPR Virology Section, 28-31 May 2013, Antalya – Turkey. Abstracts p. 23.
 • DOLEŽAL, P.HAUSVATER, E. Mandelinka bramborová a novinky v ochraně pro rok 2013. Úroda. 2013, roč. 61, č. 5, s. 77-82. ISSN 0139-6013.
 • DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata (Say), 1824) control and results of trials from 2010 – 2013 in the Czech Republic. In: GABA, V.-TSROR, L. (eds.). European Association for Potato Research Pathology Section Meeting Jerusalem, November 17-21, 2013, s. 57.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – BÁRTA, J. – BÁRTOVÁ, V. – FALTUS, M. – GREPLOVÁ, M. HORÁČKOVÁ, V. – KOPAČKA, V. – OPATRNÝ, Z. – POLZEROVÁ, H. Šlechtění bramboru. In: VOKÁL, B. a kol. Brambory: šlechtění – pěstování – užití – ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, s. 34-53. ISBN 978-80-86726-54-0.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – BÁRTA, J. – BÁRTOVÁ, V. – HORÁČKOVÁ, V. – ZÁMEČNÍK, J. Biologická charakteristika. In: VOKÁL, B. a kol. Brambory: šlechtění – pěstování – užití – ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, s. 20-32. ISBN 978-80-86726-54-0.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – BÁRTA, J. – BÁRTOVÁ, V. – VOKÁL, B. Odrůdová skladba bramboru. In: VOKÁL, B. a kol. Brambory: šlechtění – pěstování – užití – ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, s. 54-58. ISBN 978-80-86726-54-0.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. GREPLOVÁ, M. POLZEROVÁ, H. Praktické výsledky experimentálního šlechtění. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2013. 24 s. (Praktická informace č. 44). ISBN 978-80-86940-48-9.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. HORÁČKOVÁ, V. Využití genofondu bramboru uchovávaného v genové bance in vitro Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 2, s. 5-7. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. HORÁČKOVÁ, V. Uplatnění české genové banky bramboru ve výzkumu a šlechtění. Šlechtitelské listy. jaro 2013.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – KUČÍRKOVÁ, M. Polní studijní kolekce genofondu bramboru 2013. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2013.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. KUČÍRKOVÁ, M. Genofond bramboru: Jednoleté informativní výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru - rozmnožovací a pracovní parcela Valečov 2012. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2013.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. HORÁČKOVÁ, V. ŠVECOVÁ, R. PTÁČEK, J. Potato genetic resources in the Czech Republic. In: Abstract Book of International Plant Breeding Congress , 10-14 November 2013 Antalya, Turkey, s. 649.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. VOKÁL, B. – ČERMÁK, V. Dependence between tuber starch and cooking quality in selected potato varieties. In: Abstract book of EAPR – EUCARPIA Congress „The challenges of improving both quality and resistance to biotic and abiotic stresses in potato“, June 30-July 4, 2013, Hévíz, Hungary. Ed.: Z. Polgár. Keszthely: University of Pannonia, Potato Research Centre, 2013, s. 36. ISBN 978-615-5044-83-0.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. VOKÁL, B. – ČERMÁK, V. Závislost mezi stolní hodnotou a obsahem škrobu u brambor. Úroda. 2013, roč. 61, č. 11, s. 57-60, 62. ISSN 0139-6013.
 • GREPLOVÁ, M. POLZEROVÁ, H. DOMKÁŘOVÁ, J. Introduction to protoplast culture of Allium ursinum and A. sativum. In: Abstract Book of International Plant Breeding Congress, 10-14 November 2013 Antalya, Turkey, s. 533.
 • GREPLOVÁ, M. POLZEROVÁ, H. DOMKÁŘOVÁ, J. Preliminary experience with protoplast culture of Allium ursinum and A. schoenoprasum. In: Book of Abstracts of 8th International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding, June 2-7, 2013, Portugal. Coimbra: University of Coimbra, 2013, s. 173.
 • HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. –MUSILOVÁ, J. – PIVEC, V. – ORSÁK, M. – SVOBODOVÁ, A. Effect of cultivar, location and method of cultivation on the content of chlorogenic acid in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment. 2013, vol. 59, iss.10, s. 465-471. ISSN 1214-1178.
 • HAUSVATER, E. Pravidla a zvyklosti obchodu s bramborami v Evropě - RUCIP 2012. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 3, s. 7. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. ČEPL, J. DOLEŽAL, P. KASAL, P. – MAYER, V. – VOKÁL, B. Zásady pěstitelské technologie. In: VOKÁL, B. a kol. Brambory: šlechtění – pěstování – užití – ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, s. 60-100. ISBN 978-80-86726-54-0.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Drátovci - významní škůdci brambor. Agromanuál. 2013, roč. 8, č. 3, s. 62-63. ISSN 1801-7673.  
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Vločkovitost hlíz bramboru a ochrana. Agromanuál. 2013, roč. 8, č. 4, s. 66-68. ISSN 1801-7673.  
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Zásady a některé aktuální aspekty ochrany proti plísni bramboru. Úroda. 2013, roč. 61, č. 5, s. 84-89. ISSN 0139-6013.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Několik poznámek k ochraně proti plísni bramboru. Agromanuál. 2013, roč. 8, č. 5, s. 54-55. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Některé významné aspekty ochrany proti plísni bramboru. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 2, s. 1-4. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Drátovci a osenice u brambor. 3. aktualizované vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz Bramborářský kroužek, 2013. 11 s. (Praktická informace č. 45). ISBN 978-80-86940-49-6.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Ochrana brambor proti mandelince bramborové. 5. aktualizované vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz Bramborářský kroužek, 2013. 11 s. (Praktická informace č. 46). ISBN 978-80-86940-50-2.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru. 2. aktualizované vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz Bramborářský kroužek, 2013. 11 s. (Praktická informace č. 47). ISBN 978-80-86940-51-9.
 • HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P. Rok 2013 v ochraně brambor proti škodlivým činitelům. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 4, s. 4-8. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Pěstování a ochrana brambor v roce povětrnostních vrtochů. Agrotip. 2013, č. 11-12, s. 16-18.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. – SEDLÁKOVÁ, V. Stříbřitost slupky bramboru. Úroda. 2013, roč. 61, č. 11, s. 48-50. ISSN 0139-6013.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Poněkud nepřesné informace o chorobách (Reakce na článek Mezerovitost porostů brambor a suchá fómová hniloba, autor: Ing. Hana Honsová, Ph.D. Úroda. 2013, roč. 61, č. 12, s. 27-28. ISSN 0139-6013.
 • HAUSVATER, E. – KASAL, P. Lilek brambor. In: KOLEKTIV. Metodická příručka integrované ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům 2013: Polní plodiny. Praha: Česká společnost rostlinolékařská, 2013, s. 173-175.
 • HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – HAMOUZ, K. – PIVEC, V. – VACEK, J. – LACHMAN, J. Influence of flesh colour, year and growing area on carotenoid and anthocyanin content in potato tubers. Journal of Food Composition and Analysis. 2013, vol. 32, s. 20-27. ISSN 0889-1575.
 • HORÁČKOVÁ, V. Genové zdroje bramboru - kolekce in vitro. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2013.
 • HORÁČKOVÁ, V. DOMKÁŘOVÁ, J. In vitro potato gene bank in the Czech Republic. In: Abstract book of EAPR – EUCARPIA Congress „The challenges of improving both quality and resistance to biotic and abiotic stresses in potato“, June 30-July 4, 2013, Hévíz, Hungary. Ed.: Z. Polgár. Keszthely: University of Pannonia, Potato Research Centre, 2013, s. 37. ISBN 978-615-5044-83-0.
 • HORÁČKOVÁ, V. DOMKÁŘOVÁ, J. DĚDIČ, P. Produkce bezvirových materiálů v procesu novošlechtění a udržovacího šlechtění bramboru pomocí biotechnologických postupů. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 2, s. 7-9. ISSN 1211-2429.
 • KASAL, P. Odrůdová citlivost brambor k postemergentnímu ošetření metribuzinem. Agromanuál. 2013, roč. 8, č. 4, s. 18-20. ISSN 1801-7673.  
 • KASAL, P. Hodnocení odrůdové citlivosti brambor k postemergentní aplikaci metribuzinu v roce 2013. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 4, s. 11-14. ISSN 1211-2429.
 • KASAL, P. ČEPL, J. ČÍŽEK, M. Metodika pro výběr optimálních technologických postupů pěstování topinamburu s důrazem na užitkový směr pěstování. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2013. 21 s. (Praktická informace č. 42). ISBN 978-80-86940-45-8.
 • KASAL, P. ČEPL, J. SVOBODOVÁ, A. Herbicide protection of potatoes directed to reduction of active ingredient inputs with maintenance of weed control efficacy. In: Proceedings of 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, 15-19 September 2013, Prague, Czech Republic. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute, 2013, s. 190-199. ISBN 978-80-86940-52-6.
 • KODRÍK, D. – KLUDKIEWICZ, B. – NAVRÁTIL, O. – SKOKOVA-HABUŠTOVÁ, O. – HORÁČKOVÁ, V. – SVOBODOVÁ, Z. – VINUKUROV, K.S. – SEHNAL, F. Protease inhibitor from insect silk – activities of derivatives expressed in vitro and in transgenic potato. Appl. Biochem. Biotech. DOI: 10.1007/s12010-013-0325-9.
 • KOPAČKA, V. – MOHL, J. – SCHAFFERHANSOVÁ, E. – DOMKÁŘOVÁ, J. HORÁČKOVÁ, V. Potato breeding in the Czech Republic. In: Abstract Book of International Plant Breeding Congress, 10-14 November 2013 Antalya, Turkey, s. 337.
 • LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZDERŮ, K. – DOMKÁŘOVÁ, J. – PIVEC, V. – CIMR, J. Effect of peeling and three cooking methods on the content of selected phytochemicals in potato tubers with various colour of flesh. Food Chemistry. 2013, vol. 138, s. 1189-1197. ISSN 0308-8146.
 • LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – ŠULC, M. – ČEPL, J. Effect of variety, location and storage on antioxidant content in potatoes with different flesh colour. In: Proceedings of 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, 15-19 September 2013, Prague, Czech Republic. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute, 2013, s. 119-131. ISBN 978-80-86940-52-6.
 • Matoušek, J. – Rajen, J. – Piernikarczyk, J. – Dědič, P. – Mertelík, J. – Uhlířová, K. – Duraisamy, G.S. – Ortcová, L. – Kloudová, K. – Ptáček, J. – Steger, G. characterization of  Potato spindle tuber viroid (PSTVd) incidence and new variants from ornamentals. Eur J Plant Pathol. DOI: 10.1007/s10658-013-0304-6s.
 • MAYER, V. – HŮLA, J. – KASAL, P. – VEJCHAR, D. Technika pro pěstování, sklizeň, posklizňové zpracování, skladování a tržní úpravu brambor. In: VOKÁL, B. a kol. Brambory: šlechtění – pěstování – užití – ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, s. 120-136. ISBN 978-80-86726-54-0.
 • PTÁČEK, J. Metody detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd). Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 2, s. 9-11. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. The utilization of molecular markers at subcollection of Solanum wild species genotypes. In Abstract book of EAPR – EUCARPIA Congress „The challenges of improving both quality and resistance to biotic and abiotic stresses in potato“, June 30-July 4, 2013, Hévíz, Hungary. Ed.: Z. Polgár. Keszthely: University of Pannonia, Potato Research Centre, 2013, s. 40. ISBN 978-615-5044-83-0.
 • RASOCHA, V. – ČÍŽEK, M. Současný obchod s bramborami v České republice. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 3, s. 3-5. ISSN 1211-2429.
 • Sedláková, V. – Dejmalová, J. Doležal, P. Hausvater, E. – Sedlák, P. – Baštová, P. Characterization of forty-four potato varieties for resistance to common scab, black scurf and silver scurf. Crop Protection. 2013, vol. 48, s. 82-87. ISSN 0261-2194.
 • SMRČKOVÁ, P. – SAGLAMTAS, M. – HOFMANOVÁ, T. – ŠIMKOVÁ, D. – ŠÁRKA, E. Changes of resistant starch during extrusion proces. In: Proceedings of the 9th International Conference on Polysaccharides-Glykcoscience 2013. Prague, Czech Republic, 6th – 8th  November 2013, s. 210-213. ISBN 978-80-86238-586.
 • SVOBODOVÁ, A. – MAYER, V. – KASAL, P. – VEJCHAR, D. Effect of post-emergent mineral nitrogen fertilizer application on potato crop development, yield and resistance to mechanical damage. In: Proceedings of 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, 15-19 September 2013, Prague, Czech Republic. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute, 2013, s. 98-104. ISBN 978-80-86940-52-6.
 • SVOBODOVÁ, A. – MAYER, V. KASAL, P. – VEJCHAR, D. Vliv různých způsobů aplikace minerálních dusíkatých hnojiv u brambor na vývoj porostu, výnos hlíz a obsah nitrátů v hlízách. Úroda. 2013, roč. 61, č. 12, s. vědecká příloha s. 348-351. ISSN 0139-6013.
 • ŠIMKOVÁ, D. – LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – VOKÁL, B. Effect of cultivar, location and year on total starch,amylose, phosphorus content and starch grain size of high starch potato cultivars for food  and industrial processing. Food Chemistry. 2013, vol. 141, s. 3872-3880. ISSN 0308-8146.
 • ŠVECOVÁ, R. Druh Solanum chacoense. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 3, s. 19-20. ISSN 1211-2429.
 • ŠVECOVÁ, R. PTÁČEK, J. Mezidruhová hybridizace s vybranými planými druhy rodu Solanum a ověřování hybridnosti pomocí molekulárních markerů. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 1, s. 14-16. ISSN 1211-2429.
 • VACEK, J. – HAMOUZ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – DOMKÁŘOVÁ, J. Evaluation of specialty potato growing in Czechia. In: Proceedings of 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, 15-19 September 2013, Prague, Czech Republic. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute, 2013, s. 238. ISBN 978-80-86940-52-6.
 • VACEK, J. – PLISTIL, T. – MAYER, V. – NEVOSAD, J. Energy saving ventilation control of bulk stored potatoes. In: MICHALAK, T. – CZERKO, Z. (eds.). Book of Abstracts of International Conference Post Harvest EAPR Section Meeting Warszawa, Poland, 22-24 October 2013. Warszawa: IHAR, 2013, s. 53.
 • VOKÁL, B. K životnímu jubileu Ing. Marie Rasochové, CSc. Bramborářství. 2013, roč. 21, č. 2, s. 15. ISSN 1211-2429.
 • VOKÁL, B. a kol. Brambory: šlechtění – pěstování – užití – ekonomika. Vyd. 1. Praha: Profi Press, 2013. 160 s. ISBN 978-80-86726-54-0.
 • VOKÁL, B. ČÍŽEK, M. Odbyt a prodej. In: VOKÁL, B. a kol. Brambory: šlechtění – pěstování – užití – ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, s. 158-160. ISBN 978-80-86726-54-0.
 • VOKÁL, B. ČÍŽEK, M. – TAJOVSKÝ, M. Historie, význam a současnost našeho a světového bramborářství. In: VOKÁL, B. a kol. Brambory: šlechtění – pěstování – užití – ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, s. 10-19. ISBN 978-80-86726-54-0.
 • VOKÁL, B. ČÍŽEK, M. Vývoj nabídky brambor pro trh ČR a její výhled. Úroda. 2013, roč. 61, č. 11, s. 54-57. ISSN 0139-6013.
 • VOKÁL, B. KASAL, P. Agrotechnická a výživářská opatření u brambor. Úroda. 2013, roč. 61, č. 4, s. 78-81. ISSN 0139-6013.
 • ZEKA, D. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – VEJL, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – FETAHU, S. Foliage and tuber steroid glycoalkaloid contents of wild and cultivated Solanum species. In: Abstract Book of International Plant Breeding Congress, 10-14 November 2013 Antalya, Turkey, s. 617.
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec