Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2019

 • ČEPL, J. – KASAL, P. ZÁMEČNÍK, J.  LUKÁŠ, J. –  SVOBODOVÁ, A. Drip irrigation in potato cultivation In: KOVAČEV, I. - BILANDŽIJA, N. (eds): Actual Tasks on Agricultural Engineering: Proceedings of the 47th International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 5th - 7th March 2019. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2019, s. 191-201.
 • ČERMÁK, V. –  DOMKÁŘOVÁ, J. –  JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci ostatních konzumních brambor v roce 2019. Bramborářství. 2019, roč. 27, č. 2, s. 4-8. ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd brambor.  Zemědělec. 2019, roč. 27, č. 27, s. 21-22. ISSN 1211-3816.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2020. Bramborářství. 2019, roč. 27, č. 4, s. 15-16. ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. JŮZL, M. Doporučené odrůdy raných brambor. Zemědělec. 2019, roč. 27, č. 44, s. 28. ISSN 1211-3816.
 • ČÍŽEK, M. Vyplatí se v současné době pěstovat brambory? Farmář. 2019, roč. 25, č. 2, s. 12-15. ISSN 1210-9789.
 • ČÍŽEK, M. Dosavadní vývoj cen konzumních brambor. Bramborářství. 2019, roč. 27, č. 3, s. 8-10. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Přehled vývoje pěstování brambor v Evropě v letech 2010-2018. Úroda. 2019, roč. 67, č. 10, s. 48-50. ISSN 0139-6013.
 • ČÍŽEK, M. –  KOMÁRKOVÁ, Z. –  KRPÁLKOVÁ, A. Zkušenosti s technologií aeroponie při množení sadby brambor. Úroda. 2019, roč. 67, č. 12, vědecká příloha s. 73-78. ISSN 0139-6013.
 • ČÍŽEK, M. MIMRA, M. KAVKA, M.HUMPÁL, J. Analysis of economic risk in potatoes cultivation. Agricultural Economics. 2019, vol. 65, iss. 7, s. 331-339. ISSN 0139-570X.
 • DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. Mandelinka bramborová a výsledky pokusů s přípravky v roce 2018.  Úroda. 2019, roč. 67, č. 5, s. 55-60. ISSN 0139-6013.
 • DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. Výsledky pokusů s přípravky proti mandelince bramborové v roce 2018.  Agromanuál. 2019, roč. 14, č. 5, s. 66-70. ISSN 1801-7673.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. České konzumní odrůdy bramboru. Agromanuál. 2019, roč. 14, č. 3, s. 130-131. ISSN 1801-7673.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Odrůdy bramboru v České republice v roce 2018. Bramborářství. 2019, roč. 27, č. 1, s. 13-15. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. – ŠVECOVÁ, R. – PTÁČEK, J. Potato collection in the Czech Republic maintained in the in vitro gene bank and its genetic potential. In: Book of Abstracts International Conference "125 Years of Applied Botany in Russia", 25-28 November 2019, St. Petersburg, Russia. St. Petersburg: Federal Research Center the N.I. Vavilov, 2019, s. 103.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. KOPAČKA, V. – HORÁČKOVÁ, V. Novošlechtění a udržovací  šlechtění bramboru. Bramborářství. 2019, roč. 27, č. 4, s. 4-8. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ŠVECOVÁ, R. Polní studijní kolekce genofondu bramboru 2019.   Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2019.
 • FALTUS, M. SVOBODA, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. – ZÁMEČNÍK, J. NESVADBA, V. BILAVĆÍK, A. Využití metody kryoprezervace ve šlechtitelském procesu bramboru a chmele. Úroda. 2019, roč. 67, č. 12, vědecká příloha s. 15-22. ISSN 0139-6013.
 • GREPLOVÁ, M. – PTÁČEK, J. – DOLEŽALOVÁ, A. – SEDMÍKOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. Introductory evaluation of somatic hybrids Solanum pinnatisectum + Solanum tuberosum cv. Keřkovské rohlíčky in terms of morphology and resistance to Phytophthora infestans.  Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2019, roč. 25, s. 9-22. ISSN 1802-940X. 
 • GREPLOVÁ, M. – PTÁČEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. Employment of wild Solanum pinnatisectum in potato breeding. In: Book of Abstracts International Conference "125 Years of Applied Botany in Russia", 25-28 November 2019, St. Petersburg, Russia. St. Petersburg: Federal Research Center the N.I. Vavilov, 2019, s. 274.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Choroby brambor a ochrana v roce 2018. Agromanuál. 2019, roč. 14, č. 1, s. 12-15. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Nejdůležitější škodliví činitelé bramboru. 2., aktualizované vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2019. 27 s. (Praktické informace č. 73). ISBN 978-80-86940-82-3.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Drátovci a osenice u brambor. 5., aktualizované vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2019. 11 s. (Praktické informace č. 75). ISBN 978-80-86940-84-7.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Ochrana brambor během vegetace v roce 2019.  Bramborářství. 2019, roč. 27, č. 4, s. 12-14. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P.-BAŠTOVÁ, P. Ukončení vegetace u brambor a    aktuální možnosti řešení. Úroda. 2019, roč. 67, č. 12, s. 68-71. ISSN 0139-6013.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁKOVÁ, V. HÁJEK, D. Výskyt    stříbřitosti slupky bramboru (Helminthosporium solani) na hlízách v půdě a v průběhu skladování. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2019, roč. 25, s. 53-66. ISSN 1802-940X.
 • HORÁČKOVÁ, V. PÁNKOVÁ, I.KOPAČKA, V.KREJZAR, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. Příprava bezvirových klonů k produkci zdravé sadby bramboru s využitím materiálů po vícestupňové kontrole bakteriální kroužkovitosti. Bramborářství. 2019, roč. 27, č. 1, s. 16-18. ISSN 1211-2429.
 • KASAL, P. Použití herbicidů při pěstování brambor v ochranných pásmech II. stupně zdrojů povrchové vody. Agromanuál. 2019, roč. 14, č. 3, s. 30-32. ISSN 1801-7673.
 • KASAL, P. Regulace plevelů v bramborách v podmínkách roku 2018. Úroda. 2019, roč. 67, č. 4, s. 74-76. ISSN 0139-6013.
 • KASAL, P. Hnojení brambor během vegetace. Zemědělec. 2019, roč. 27, č. 18, s. 22-23. ISSN 1211-3816.
 • KASAL, P. Odrůdová citlivost brambor k postemergentní aplikaci metribuzinu. Bramborářství. 2019, roč. 27, č. 2, s. 1-3. ISSN 1211-2429.
 • KASAL, P. Kapková závlaha u brambor - zkušenosti z pokusů na Vysočině. Úroda. 2019, roč. 67, č. 11, s. 65-67. ISSN 0139-6013.
 • KASAL, P. – SVOBODOVÁ, A. – ŠIMKOVÁ, D. – MERUNKOVÁ, A. Pěstování a užití topinamburu a jakonu u malopěstitelů a na zahrádkách. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2019, 27 s. (Praktické informace č. 74). ISBN 978-80-86940-83-0.
 • KMOCH, M. Zjišťování přítomnosti PVY v sadbových hlízách bramboru pomocí real-time RT-PCR. In: PAZDERŮ, K. (ed.): Osivo a sadba: Sborník referátů XIV. národní odborný a vědecký seminář 7. února 2019. Praha: ČZU, katedra agroekologie a rostlinné produkce, 2019, s. 144-149.  ISBN 978-80-213-2922-5.
 • KMOCH, M. – BINDEROVÁ, D. – VACEK, J. KOPAČKA, V. Citlivost vybraných odrůd bramboru k patogenu Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. Úroda. 2019, roč. 67, č. 12, vědecká příloha s. 207-210. ISSN 0139-6013.
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. Povětrnostní podmínky ve  vegetačním období roku 2019 z hlediska pěstování brambor.  Bramborářství. 2019, roč. 27, č. 4, s. 9-12. ISSN 1211-2429.
 • LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Signalizace plísně bramboru  a povětrnostní podmínky ve vegetačním období roku 2018. Agromanuál. 2019, roč. 14,  č. 5, s. 44-46. ISSN 1801-7673.
 • ORSÁK, M. HAMOUZ, K. LACHMAN, J. – KASAL, P. Chlorogenic acit content in potato tubers with colored flesh as affected by a genotype, location and long-term storage. Plant, Soil and Environment. 2019, vol. 65, iss. 7, s. 355-360. ISSN 1214-1178. 
 • PTÁČEK, J. MATOUŠEK, J. FAJKUS, J. POLZEROVÁ, H. – ŠVECOVÁ, R.-DOMKÁŘOVÁ, J. Molekulárně genetické techniky se již 20 let používají pro identifikaci a charakterizaci genových zdrojů bramboru (1. část).  Bramborářství. 2019, roč. 27, č. 4, s. 16-19. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. – MATOUŠEK, J. – ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. Imunovazebná RT-PCR, jedna z možností identifikace izolátů PVY.  Bramborářství. 2019, roč. 27, č. 2, s. 11-13. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. – MATOUŠEK, J. – ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. Molecular probing of Potato Virus S genome. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2019, roč. 25, s. 29-38. ISSN 1802-940X.
 • PTÁČEK, J. – ŠAFÁŘ, J. KOPAČKA, V. – ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. – ČEPLOVÁ,    M. – KRPÁLKOVÁ, A. Využití metod genotypování nové generace pro bramborářskou praxi. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2019, roč. 25, s. 23-28. ISSN 1802-940X.
 • PTÁČEK, J. – ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. Identifikace souboru odrůd bramboru českého původu technikou RAPD.  Úroda. 2019, roč. 67, č. 10, s. 58-59. ISSN 0139-6013.
 • RŮŽEK, P. KUSÁ, H. – KASAL, P. Inovační postupy při pěstování brambor zaměřené na kvalitu půdy a zadržení vody v hrůbcích.  Bramborářství. 2019, roč. 27, č. 3, s. 5-7. ISSN 1211-2429.
 • SVOBODOVÁ, A. Jakon a jeho pěstování v ČR. Úroda. 2019, roč. 67, č. 10, s. 62. ISSN 0139-6013.
 • SVOBODOVÁ, A. – ČÍŽEK, M. Úloha selenu ve výživě brambor. Úroda. 2019, roč.  67, č. 3, s. 60. ISSN 0139-6013.
 • SVOBODOVÁ, A. – KASAL, P. Technologie pěstování jakonu v podmínkách ČR. Úroda. 2019, roč. 67, č. 12, vědecká příloha s. 375-378. ISSN 0139-6013.
 • ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. Genofond bramboru: Jednoleté informativní výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru - rozmnožovací a pracovní parcela Valečov    2018. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2019.
 • ŠVECOVÁ, R. – PTÁČEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. Vznik a vývoj nových genotypů s  využitím MAS (marker assisted selection). Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2019, roč. 25, s. 39-50. ISSN 1802-940X.
 • VACEK, J. PLÍŠTIL, T. KLAP, J. Skladovací ztráty různých partií sadby brambor při úsporném provětrávání. In: PAZDERŮ, K. (ed.): Osivo a sadba: Sborník referátů XIV. národní odborný a vědecký seminář 7. února 2019. Praha: ČZU, katedra agroekologie a rostlinné produkce, 2019, s. 150-154. ISBN 978-80-213-2922-5.
 • VEJCHAR, D. – VACEK, J. – HÁJEK, D. BRADNA, J. – KASAL, P. – SVOBODOVÁ, A.   Reduction of surface runoff on sloped agricultural land in potato cultivation in de-stoned soil. Plant, Soil and Environment. 2019, vol. 65,  iss. 3, s. 118-124. ISSN 1214-1178. 
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec