Brambory - zdravá potravina

Předsednictvo České akademie zemědělských věd zasedalo ve Výzkumném ústavu bramborářském
úterý, 19. prosince 2023

1757_cazv.jpg

Zasedání předsednictva ČAZV se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě dne 14. listopadu 2023 u při příležitosti oslav 100 let od založení Výzkumného ústavu bramborářského

Hlavními body jednání byla především příprava oslav 100 let od založení Československé akademie zemědělské (dále ČAZ) a jejích nástupnických organizací. Předsednictvo intenzivně diskutovalo nad akcemi spojenými s výročím. Předsednictvo se dále vyjádřilo k návrhu státního rozpočtu výzkumu pro rok 2024, kdy má dojít ke snížení veřejné podpory pro zemědělský výzkum. Dalším významným bodem jednání bylo připomínkování návrhu nového zákona o výzkumu a vývoji. (zdroj: https://www.cazv.cz/zprava-z-listopadoveho-zasedani-predsednictva-cazv-2/

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec