Brambory - zdravá potravina

22.1.2020 se uskutečnila Tisková konference k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin
středa, 22. ledna 2020

491_iyph_web_button_vertical_210x210px_en.png

Jak uvádí zpravodajský server ČTK České noviny: "Státní instituce připravují řadu osvětových akcí o rostlinolékařství. Na jaře bude v Římě konference ministrů zemědělství, která má schválit novou celosvětovou strategii ochrany zdraví rostlin do roku 2030. Dnes to na tiskové konferenci oznámili zástupci českého ministerstva zemědělství. Podle údajů ministerstva klesla předloni spotřeba přípravků na ochranu rostlin aplikovaných na zemědělskou půdu meziročně o devět procent."

Mezinárodní rok zdraví rostlin zahájen

Vydáno: 22.1.2020
Tisková zpráva ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Zdraví kulturních a planě rostoucích rostlin je jedním z předpokladů zachování života na zemi. Péče o zdraví rostlin - rostlinolékařství je široce založený obor, který rozvíjí preventivní i léčebné metody ochrany rostlin před původci chorob, škůdci a pleveli a zároveň podporuje hospodářský rozvoj, napomáhá ochraně životního prostředí, ovlivňuje i dostupnost a bezpečnost potravin. I proto valné shromáždění OSN schválilo koncem roku 2018 usnesení, že rok 2020 bude Mezinárodním rokem zdraví rostlin (International Year of Plant Health = IYPH).

Hlavním důvodem rozhodnutí slavit rok 2020 jako IYPH je posílení povědomí laické veřejnosti o obsahu a významu zejména preventivních opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů rostlin. To je také v souladu s posláním Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC), která definuje zdraví rostlin jako „disciplínu využívající širokou škálu opatření za účelem zabránit šíření škůdců, původců chorob a plevelů do nových oblastí, zejména vlivem lidské činnosti při mezinárodního obchodu“. Právě důraz na princip předběžné opatrnosti, a tedy na omezení zavlékání nepůvodních škodlivých organismů do nových oblastí je podle IPPC klíčová strategie v podmínkách globalizovaného obchodu s rostlinami a měnícího se klimatu.
Na jaře 2020 se bude konat v Římě na pozadí 15. zasedání Komise pro fytosanitární opatření (výkonný orgán IPPC) konference ministrů zemědělství smluvních stran IPPC, která má projednat a schválit novou celosvětovou strategii ochrany zdraví rostlin do roku 2030 a přijmout ministerskou deklaraci o významu ochrany zdraví rostlin. V průběhu roku 2020 se mají prakticky ve všech světadílech konat desítky konferencí, setkání, seminářů apod, s důrazem na propagaci zdraví rostlin. Významnou pro Evropu bude zejména konference v říjnu 2020 ve finských Helsinkách s názvem „Ochrana zdraví rostlin v měnícím se světě“. 6. prosinec má být od roku 2021 každoročně slaven jako Mezinárodní den zdraví rostlin. Bylo vytvořeno i mezinárodní logo k IYPH.
Doporučení OSN akcentovat v rámci Mezinárodního roku zdraví rostlin zejména rizika zavlékání škodlivých organismů do nových oblastí bude doplněno také národními tématy. V podmínkách České republiky si lze např. představit aktuální „žhavá“ témata jako je kůrovcová kalamita, přemnožení hraboše polního, ale třeba také neustálé omezování dostupnosti účinných látek přípravků na ochrany rostlin v EU z důvodu přísnějších požadavků na ochranu zdraví lidí a životního prostředí, a s tím související omezení běžné ochrany rostlin a rostoucí rizika vzniku rezistence populací škodlivých organismů k účinným látkám přípravků.
„Ministerstvo zemědělství se už od roku 2013 řídí Národním akčním plánem k bezpečnému používání pesticidů v České republice. Jeho opatření směřují k přiměřenému, bezpečnému a účinnému používání pesticidů proti škůdcům a chorobám rostlin. Významná část je zaměřena na ochranu vod před rezidui pesticidů. Ministerstvo také zemědělcům umožňuje čerpat podporu z dotačního programu na biologickou  ochranu jako náhradu chemické ochrany rostlin. V rámci Programu rozvoje venkova je omezené používání pesticidů podporováno ročně na více než 26 tisících hektarech zemědělské půdy,“ řekl Jindřich Fialka, náměstek Sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství.
Na organizaci akcí konaných v rámci Mezinárodního roku zdraví rostlin se na území České republiky kromě ÚKZÚZ v roli národní organizace ochrany rostlin a MZe budou podílet i nevládní organizace, kterými jsou Česká akademie zemědělských věd, Česká společnost rostlinolékařská nebo Česká asociace ochrany rostlin, ale také rostlinolékaři z výzkumných ústavů a univerzit. Také bylo vybráno národní logo a motto „Zdravé rostliny pro lepší život."
„Naším společným cílem je šíření povědomí veřejnosti o rostlinolékařství, jeho výzkumu i rizicích, která představují škůdci a choroby rostlin nejen pro pěstované zemědělské plodiny, ale i veřejné a soukromé zeleně ve městech nebo obcích i ve volné přírodě," sdělil ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka.
V rámci IYPH bude ÚKZÚZ organizována fotosoutěž s tématikou významu rostlin v přírodě a v krajině, která bude pro veřejnost vyhlášena v měsíci květnu. Fotosoutěž bude probíhat prostřednictvím FB a výstava vítězných fotografií se uskuteční v Národním zemědělském muzeu v Praze u příležitosti zahájení výstavy „Lékaři rostlin“. Tato výstava bude zahájena v říjnu 2020 a potrvá dva roky. Představí návštěvníkům vývoj ochrany kulturních rostlin od raných počátků až po její současné trendy a seznámí návštěvníky s rolí a významem rostlinolékařů v měnící se zemědělské praxi. Její součástí bude i rostlinolékařský víkend pro veřejnost  pod názvem "Také rostliny stůňou". 
Téma zdraví rostlin se projeví také na obsahu jednotlivých akcí nejen ÚKZÚZ, ale i spoluorganizátorů Mezinárodního dne zdraví rostlin. Více informací o akcích organizovaných v roce 2020 v rámci IYPH v ČR bude možno získat na webu ČAZV.
Věříme, že těmito akcemi zaujmeme zejména laickou veřejnost a posílíme tak nejen povědomí o významu zdraví rostlin a rostlinolékařství, ale nalezneme v ní i důležitého partnera při ochraně našeho životního prostředí před zavlékáním nepůvodních škůdců, původců chorob rostlin a plevelů.
Ivana Kršková, tisková mluvčí, tel. 737 267 642

Videa z tiskové konference:

  • vystoupení ředitele Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ing. Daniela Jurečky

  • vystoupení náměstka Sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství Ing. Jindřich Fialky

Více o tiskové konferenci se dozvíte také zde:  

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec