Brambory - zdravá potravina

Bramboráři se sešli ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově již na 31. polním dnu a workshopu "Ochrana brambor 2023"
čtvrtek, 14. září 2023

1735_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Za velkého zájmu z řad odborné zemědělské veřejnosti proběh 6.9.2023 ve výzkumné stanici Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o. ve Valečově již 31. ročník polního dne a workshopu "Ochrana brambor". 

V letošním roce musel být původně plánovaný termín workshopu a polního dne „Ochrana brambor“ na konci srpna vlivem nepříznivého počasí a vydatných srážek v místě konání o týden posunut. Z tohoto důvodu se zemědělci, zástupci výzkumných ústavů, státní správy a firem zabývajících se zemědělstvím sešli 6.9.2023 za ideálního počasí ve výzkumné stanici Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o. ve Valečově. Tak jako v předchozích letech hlavním tématem byla ochrana brambor proti škodlivým činitelům a seznámení zemědělské praxe s letošními výsledky polních pokusů, které se podařilo získat v rámci řešení řady projektů včetně dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace. Kromě ochrany brambor byla v průběhu jednotlivých vystoupení diskutována celá řada dalších témat jako např. 100 let Výzkumného ústavu bramborářského, pohled na bramborářství v kontextu současné doby, ekonomika výroby brambor nebo technologie pěstování brambor a ochrana proti plevelům. Na úplný závěr workshopu vystoupila i řada zástupců vystavujících firem s krátkými informacemi nejen pro zemědělskou praxi. Účastníci workshopu si mohli prohlédnout v činnosti systém bezkontaktního plnění přípravků (CTS), který předvedl zástupce f. Syngenta a ukázku pilotování dronu a jeho využití v precizním zemědělství, kterou zajistila firma Leding Farmers.

Po ukončení workshopu byly přítomní vyzváni k prohlídce rozsáhlých polních pokusů, které jsou na ploše kolem 4 ha.  Zde se jim pak věnovali a otázky zodpovídali pracovníci VÚB a případně zástupci jednotlivých firem, kteří zde měli založené demonstrační pokusy. Velkou pozornost přítomní věnovali jako každoročně odrůdovému pokusu, kde je vysázeno 200 odrůd ve variantě bez ošetření a ve variantě ošetřené před výsadbou proti vločkovitosti hlíz a stříbřitosti slupky a následně klasickým fungicidním sledem proti plísni bramboru a alternariovým skvrnitostem.  

Za uspořádání úspěšného polního dne a workshopu patří poděkování všem pracovníkům Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, zúčastněným firmám a všem ostatním, kteří se na jeho přípravě pod vedením pracovníků oddělení ochrany podíleli. 

Pro účastníky byl připraven bohatý
program
Komentovaná ukázka stroje
Varior 500
Dron a jeho využití v precizním
zemědělství
Workshop a polní den ve Valečově Workshop byl připraven přímo
na pokusném pozemku
Výzkumného ústavu bramborářského
Zájemci si mohli prohlédnout rozsáhlé
pokusy prováděné Výzkumným
ústavem bramborářským
 
200 odkopaných odrůd ve variantě ošetřené a neošetřené, některé odrůdy
již ukončily vegetaci
 

 

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec