Brambory - zdravá potravina

Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2023
neděle, 25. prosince 2022

1683_vub_logotyp2014_barva_cz_2018_05_07_05_26_03_utc.jpg

přejí pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o. V roce 2023 uplyne 100 let od založení našeho výzkumného ústavu, tedy výročí, kdy pěstování brambor má svoji stoletou instituci zabývající se systematicky pěstováním této plodiny na vědecké bázi, ale vždy úzce spojené se zemědělskou praxí. 

Je to jistě výročí úctyhodné a příležitost nejen k bilancování, ale také k přemýšlení o budoucnosti. Na rozdíl od lidského života má organizace život prakticky neomezený, pokud je na čem stavět, najdou se pokračovatelé a lidé ji potřebují. Všechny tyto předpoklady jsou snad splněny. A stručně řečeno, kvalitní tuzemské brambory jsou žádané, naši zemědělci je umí vyrobit a české bramborářství nijak nezaostává. Přesto plochy brambor navzdory všemu úsilí pozvolna, ale trvale klesají. Příčin je více, ale v tomto stručném formátu lze snad shrnout ty nejdůležitější pod pojem ekonomicko-politické. A do třetice pro zemědělství jako celek včetně našeho pracoviště i sociologické.
Přejme si tedy všichni, kdo máme k bramborům a zemědělství alespoň trochu vstřícný vztah, ať se konečně o osud této plodiny, přirovnávané k orchidejím našich polí, nemusíme obávat!

Mnoho štěstí, pracovních i osobních úspěchů a pevné zdraví v roce 2023 přejí pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.

Bramborový porost na Vysočině
Nejkrásnější květina je brambor, ta je krásnější než orchidej... (Slavnosti sněženěk)
Nejkrásnější květina je brambor, ta je krásnější než orchidej... (Slavnosti sněženěk)

 

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec