Brambory - zdravá potravina

Týdeník Zemědělec slaví 100 let od svého prvního vydání

středa, 22. května 2019

433_logo_zemedelec.jpg

První vydání vyšlo 6.června 1919 pod názvem Československý zemědělec - ústřední ilustrovaný týdeník pro veškeré zemědělství. Již v tomto čísle vyšel článek týkající se brambor. Co o rakovně zemáků sděluje prof. Dr. Fr. Bubák se dozvíte mimo jiné při zobrazení celé zprávy.

Výročí týdeníku Zemědělec se věnuje také  Ing. David Bouma v článku v odborném časopise pro rostlinnou produkci Úroda (5/2019), který si zde můžete přečíst: 

Všechna čísla, již od prvního vydání, týdeníku Zemědělec si můžete přečíst v archivu Profi Press s.r.o. zde...

Zde jsme pro Vás připravili pár ukázek z prvních ročníků Zemědělce:

První vydání týdeníku Zemědělec
z 6. června 1919
Rakovina zemáků (roč.1, č.1, str.5)
Sděluje prof. Dr. Fr. Bubák
Rakovina zemáků (roč.1, č.1, str.6)
Sděluje prof. Dr. Fr. Bubák

Týdeník Zemědělec také pravidelně informoval ve své příloze Zemědělské školství a výzkumnictví například o snahách zřídit Státní stanici bramborářskou, která nakonec vznikla v roce 1921 ve Valečově nedaleko Německého Brodu (Havlíčkova Brodu). Zde jsou některé záznamy:

Hledání vhodného velkostatku
roč.1 (1919), č.22
Anketa o vybudování Státní výzkumné
stanice bramborářské
roč. 2 (1920), č. 8
Avízo na otevření Bramborářské
stanice ve Valečově v roce 1921
roč. 2 (1920), č. 30

V prvním ročníku, tedy již v roce 1919, vyšel zajímavý článek o scelování pozemků:

O významu scelování hospodářských pozemků v Čechách. Ing. Václav Klofera, agr. staveb. komisař v Brně
roč.1 (1919), č.24, 26

Poslední ukázkou z historie Zemědělce je výtah z proslovu ministra zemědělství Č.S.R. Karla Práška, který pronesl
v Národním Shromáždění v úterý 27. ledna 1920 a kde k závěru své řeči mluví o zemědělcích:

z proslovu Karla Práška
ministra zemědělství Č.S.R. 
roč.1 (1920), č.36
z proslovu Karla Práška
ministra zemědělství Č.S.R. 
roč.1 (1920), č.36, - poslední sloupec
z proslovu Karla Práška
ministra zemědělství Č.S.R. 
roč.1 (1920), č.36, - první sloupec

Na závěr uvádíme seznam autorů z VÚB a jejich článků od roku 1993:

 • BEČKA, K.-HOLÁ, Z. Krmivo z odpadních brambor. Zemědělec. 1993, roč. 1, č. 17, s. 7.
 • BEČKA, K.-VOKÁL, B. Využití brambor ke krmným účelům. Zemědělec. 1996, roč. 4, č. 43, s. 10.
 • ČEPL, J. Brambory jsou náročnou plodinou. Zemědělec. 2006, roč. 14,  č. 3, s. 14-15.
 • ČEPL, J. Brambory od hnojení po kultivaci. Zemědělec. 2004, roč. 12, č. 21, s. 10-11.
 • ČEPL, J. O vlivu pěstitelských podmínek. Zemědělec. 2006, roč. 14, č. 42, s.12.
 • ČEPL, J. Použití dusíkatých hnojiv u brambor. Zemědělec. 1998, roč. 6, č. 2, s. 9.
 • ČEPL, J. Probuzené hlízy patří do kypré půdy. Zemědělec. 2003, roč. 11, č. 9, s. 8, 10.
 • ČEPL, J. První Chips den. Zemědělec. 2005, roč. 13, č. 41, s. 13.
 • ČEPL, J. Topinambur má široké využití. Zemědělec. 1997, roč. 5, č. 46, s. 11.   
 • ČEPL, J. Výzkum řeší problémy. Zemědělec. 2016, roč. 24, č. 22, s. 11.   
 • ČEPL, J. Výzkum v rostlinné výrobě. Zemědělec. 2014, roč. 22, č. 22, s. 13.
 • ČEPL, J. Výživa a hnojení brambor: Diagnostika zásoby živin i praktická doporučení. Zemědělec. 2003, roč. 11, č. 21, s. 9-10.
 • ČEPL, J. Zpracování půdy a hnojení.  Zemědělec, speciální příloha. 1996, s. 4-6.
 • ČEPL, J.-HAUSVATER, E. Příprava a moření hlíz. Zemědělec. 2002, roč. 10, č. 9, s. 11-12.
 • ČEPL, J.-HAUSVATER, E. Příprava na sklizeň brambor. Zemědělec. 2001, roč. 9, č. 38, s. 18.
 • ČEPL, J.-KASAL, P. Mimokořenová aplikace u brambor. Zemědělec. 2007, roč. 15, č. 18, s. 14.
 • ČEPL, J.-KASAL, P.-DOSTÁL, J.-LOŠÁK, T.-HLUŠEK, J.-BADALÍKOVÁ, B. Vliv digestátu na půdu. Zemědělec. 2018, roč. 26, č. 31, s. 12.
 • ČERMÁK, V.-DOMKÁŘOVÁ, J.-JŮZL, M. Doporučené odrůdy raných brambor. Zemědělec. 2017, roč, 25, č. 38, s. 27.
 • ČERMÁK, V.-DOMKÁŘOVÁ, J.-JŮZL, M. Doporučené odrůdy. Zemědělec. 2017, roč. 25, č. 16, s. 30-32.
 • ČERMÁK, V.-DOMKÁŘOVÁ, J.-JŮZL, M. Doporučení odrůd konzumních brambor.  Zemědělec. 2015, roč. 23, č. 18, s. 32.
 • ČERMÁK, V.-DOMKÁŘOVÁ, J.-JŮZL, M. Odrůdy k produkci raných brambor. Zemědělec. 2015, roč. 23, č. 40, s. 27.
 • ČERMÁK, V.-DOMKÁŘOVÁ, J.-JŮZL, M. Rané brambory pro přímý konzum. Zemědělec, 2016,  roč. 24, č. 38, s. 29.
 • ČERMÁK, V.-DOMKÁŘOVÁ, J.-JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd brambor.    Zemědělec. 2016, roč. 24, č. 17, s. 40-42.
 • ČERMÁK, V.-DOMKÁŘOVÁ, J.-JŮZL, M. Výsledky pokusů s ranými bramborami.
 • ČERMÁK, V.-VOKÁL, B.-JŮZL, M. Odrůdy ostatních konzumních brambor. Zemědělec. 2013, roč. 21, č. 17, s. 25-27.
 • ČERMÁK, V.-VOKÁL, B.-JŮZL, M. Rané brambory pro přímý konzum. Zemědělec. 2013, roč. 21, č. 8, s. 17-18.
 • ČERMÁK, V.-VOKÁL, B.-JZL, M. Charakteristika odrůd brambor. Zemědělec. 2012, roč. 20, č. 16, s. 24-26.
 • ČÍŽEK, M. Vývoj bramborářství u nás a v Evropě. Zemědělec. 2015,  roč. 23, č. 19, s. 18-19.
 • ČÍŽEK, M. Vývoj ekonomiky produkce plodiny. Zemědělec. 2008, roč. 16, č. 9, s. 11.
 • DĚDIČ, P. Význam sledování latentního viru S. Zemědělec. 2006, roč. 14, č. 7, s. 9-10.
 • DOMKÁŘOVÁ, J.-ČERMÁK, V.-VOKÁL, B.-JŮZL, M. Doporučené odrůdy raných brambor. Zemědělec. 2014, roč. 22, č. 15, s. 30.
 • DOMKÁŘOVÁ, J.-ČERMÁK, V.-VOKÁL, B.-JŮZL, M. Odrůdy k produkci raných brambor. Zemědělec. 2015, roč.  23, č. 3, s. 23.
 • DOMKÁŘOVÁ, J.-ČERMÁK, V.-VOKÁL, B.-JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd brambor. Zemědělec. 2014, roč. 22, č. 22, s. 27-28.
 • DOMKÁŘOVÁ, J.-VOKÁL, B. Abiotické šednutí dužniny hlíz. Zemědělec. 2016, roč. 14, č. 42, s. 12.
 • HAUSVATER, E. Boj s plísní není jednoduchý ani levný. Zemědělec. 2003, roč. 11, č. 25, s. 9.   
 • HAUSVATER, E. Casoar - nový fungicid proti plísni bramborové. Zemědělec. 2002, roč. 10, č. 21, s. 16-17.
 • HAUSVATER, E. Jak se chránit před plísní bramboru. Zemědělec. 2004, roč. 12, č. 43, s. 15.
 • HAUSVATER, E. Moření sadby proti kořenomorce. Zemědělec. 2000, roč. 8, č. 9, s. 12.
 • HAUSVATER, E. Na ochranu proti plísni bramborové myslet včas. Zemědělec. 2001, roč. 9, č. 25, s. 10.
 • HAUSVATER, E. Očekávaný vývoj v porostech brambor. Zemědělec. 2002, roč. 10, č. 37, s. 13.
 • HAUSVATER, E. Ochrana brambor proti škůdcům. Zemědělec. 2003, roč. 11, č. 5, s. 34.
 • HAUSVATER, E. Ochrana proti plísni bramborové. Zemědělec.  2002, roč. 10, č. 28, s. 9-10.
 • HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P. Délka vegetace u brambor. Zemědělec. 2011, roč. 19, č. 25, s. 14-15.
 • HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P. Choroby hlíz a skladování brambor. Zemědělec. 2018, roč. 26, č. 3, s. 19-20.
 • HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P. Sklizeň a výskyt chorob hlíz brambor. Zemědělec. 2010, roč. 18, č. 12, s. 20.
 • HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P. Ukončení vegetace u brambor je žádoucí. Zemědělec. 2014, roč. 22, č. 19, s. 17-18.
 • HAUSVATER, E.-RASOCHA, V.-DOLEŽAL, P. Vzhled má velký vliv na prodejnost. Zemědělec. 2005, roč. 13, č. 41, s. 12.
 • KASAL, P. Efektivní postupy hnojení brambor. Zemědělec. 2018, roč. 26, č. 18, s. 16-17.
 • KASAL, P. Hnojení brambor během vegetace. Zemědělec. 2019, roč. 27, č. 18, s. 22-23.
 • KASAL, P. Nové technologie zakládání porostů. Zemědělec. 2007, roč. 15, č. 9, s. 10.
 • KASAL, P. Výhody aplikace listových hnojiv. Zemědělec. 2005, roč. 13, č. 19, s. 13.
 • KROULÍK, M.-ČEPL, J. Možnosti použití přípravku Sencor. Zemědělec, speciální příloha. 1996, s. 38.
 • MÍČA, B.-VOKÁL, B. Význam dusíku pro výživu brambor. Zemědělec. 1994, roč. 2, č. 46, s. 6.
 • MÍČA, B.-VOKÁL, B. Vztah vápníku k výživě brambor. Zemědělec. 1994, roč. 2, č. 26, s. 6.
 • RASOCHA, V. Bramborářská sezóna podle rostlinolékaře. Zemědělec. 2002, roč. 10, č. 43, s. 14.
 • RASOCHA, V. Co přináší letošní rok bramborářům? Zemědělec. 1994, roč. 2, č. 35, s. 7.
 • RASOCHA, V. Jaká byla letošní bramborářská sezóna. Zemědělec. 2002, roč. 10, č. 42, s. 13-14.
 • RASOCHA, V. Proti škůdcům pomáhá nejen chemie. Zemědělec. 2001, roč. 9, č. 25, s. 11, 12.
 • RASOCHA, V. Připravit správně porosty na sklizeň. Zemědělec. 2002, roč. 10, č. 28, s. 11-12.
 • RASOCHA, V. Přípravky je nutné střídat. Zemědělec. 2003, roč. 11, č. 25, s. 10-11.
 • RASOCHA, V. Zhodnocení letošního pěstování brambor. Zemědělec. 1995, roč. 3, č. 48, s. 6.
 • RASOCHA, V. Zhodnocení letošního výskytu škodlivých činitelů v porostech brambor. Zemědělec. 1996, roč. 4, č. 51, s. 10.
 • RASOCHA, V.-HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P. Bez tržní úpravy hlíz to už nejde. Zemědělec. 2005, roč. 13, č. 41, s. 11-12.
 • RASOCHA, V.-HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P. Klíčení hlíz a tržní uplatnění. Zemědělec. 2008, roč. 16, č. 42, s. 12.
 • RASOCHA, V.-HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P. Množení sadby v České republice.  Zemědělec. 2008, roč. 16, č. 9, s. 13-14.
 • RASOCHA, V.-HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P. Výnos a kvalitu ovlivňuje sadba.  Zemědělec. 2006, roč. 14, č. 7, s. 8-9.
 • SVOBODOVÁ, A.-KASAL, P. Hnojení brambor během vegetace. Zemědělec. 2017, roč. 25, č. 18, s. 22-24.
 • SVOBODOVÁ, A.-KASAL, P. Možnosti hnojení brambor dusíkem. Zemědělec. 2016, roč. 24, č. 18, s. 19-20.
 • VACEK, J. Posklizňová úprava a skladování. Zemědělec, speciální příloha. 1996, s. 13.
 • VACEK, J. Zásady správného skladování. Zemědělec. 1993, roč. 1, č. 40, s. 7.
 • VOKÁL, B. Bramborářství je schopné konkurence. Zemědělec. 2007, roč. 15, č. 42, s. 9.
 • VOKÁL, B. Co vše představuje pojem kvalita? Zemědělec. 2008, roč. 16, č. 42, s. 11.
 • VOKÁL, B. Plochy a rozmístění brambor. Zemědělec, speciální příloha. 1996, s. 3.
 • VOKÁL, B. Práce pro seznam odrůd mohou začít. Zemědělec. 2008, roč. 16, č. 9, s. 15.
 • VOKÁL, B. Rozdílné požadavky na kvalitu hlíz. Zemědělec. 2006, roč. 14, č. 42, s. 9.
 • VOKÁL, B. Výnos a kvalita jsou podstatné. Zemědělec. 2004, roč. 12, č. 43, s. 9.
 • VOKÁL, B.-ČERMÁK, V.-JŮZL, M. Doporučené odrůdy konzumních brambor. Zemědělec, 2011, roč. 19, č. 8, s. 10-11.
 • VOKÁL, B.-ČERMÁK, V.-JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd brambor.  Zemědělec. 2011, roč. 19, č. 16, s. 26-27.
 • VOKÁL, B.-ČERMÁK, V.-JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd bramboru. Zemědělec. 2010, roč. 18, č. 16, s. 24-25.
 • VOKÁL, B.-ČÍŽEK, M. Užití brambor ve světle statistiky. Zemědělec. 2011, roč. 19, č. 24, s. 28-29.
 • VOKÁL, B.-ČÍŽEK, M. Zahraniční obchod s bramborami. Zemědělec. 2011, roč. 19, č. 16, s. 7.
 • VOKÁL, B.-KASAL, P. Uplatněme moderní pěstitelské systémy. Zemědělec. 2015, roč. 23, č. 19, s. 21-22.
 • VOKÁL, B.-RASOCHA, V. Ke zlepšení kvality brambor. Zemědělec. 2001, roč. 9, č. 31, s. 16-17.
 • VOKÁL, B.-RASOCHA, V. Situace kolem brambor. Zemědělec. 1995, roč. 3, č. 11, s. 7.
 • Zemědělec. 2018, roč. 26, č. 50, s. 31.
 • ZRŮST, J. Nároky zpracovatelů na kvalitu suroviny. Zemědělec, speciální příloha. 1996, s. 15-16.
 • ZRŮST, J.-FIALKOVÁ, V. Obsah glykoalkaloidů v tržně upravených a potravinářsky zpracovaných bramborách. Zemědělec. 1997, roč. 5, č. 49, s. 9.

 

© 2020 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec