Brambory - zdravá potravina

Úspěšný workshop a polní den "Ochrana brambor" se uskutečnil ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově
pondělí, 24. srpna 2020

1527_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Za velkého zájmu z řad odborné zemědělské veřejnosti proběhnul dne 19.8.2020 ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově workshop a polní den "Ochrana brambor". Nosným tématem byla tradičně ochrana brambor proti škodlivým činitelům a seznámení zemědělské praxe s letošními výsledky polních pokusů. 

Organizátoři, vzhledme k problémům s koronavirem a stavu pokusů odrážejících aktuální situaci v porostech brambor u pěstitelů, uspořádáli tuto tradiční akci (již 28. ročník) poprvé pouze na poli v místě probíhajících polních pokusů ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově. Vzhledem k hojné účasti a reakcím účastníků lze konstatovat, že se polní den podařilo usporádát ve vysoké kvalitě. 

Polní den ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově

S účastníky byla podrobně diskutována tato témata:

  • Účinnost fungicidů proti plísni bramboru a alternariovým skvrnitostem 

Účastníci polního dne si mohli prohlédnout řadu pokusů založených za účelem vyhodnocení účinnosti jak jednotlivých registrovaných přípravků proti plísni bramboru, tak variant, kde byla sledována účinnost řady fungicidních sledů. Letošní rok se vyznačuje silným infekčním tlakem plísně bramboru a vysokým napadením hlíz.

V letošním roce, vzhledém k silnému infekčnímu tlaku plísně bramboru, mohli účastníci polního dne vidět velké rozdíly v účinnosti jednotlivých přípravků
  • Prognóza plísně bramboru novou metodou Indexu

Nová metoda prognózy a signalizace plísně bramboru prokázala i v letošním roce vysokou přesnost dosažení kritické hodnoty metodou Indexu. Překročení kritické hodnoty musí vzhledem k délce inkubace choroby umožnit pěstitelům stanovit termín prvního ošetření alespoň 5 až 7 dní před infekcí porostu. 

Vyhodnocení prognózy plísně bramboru ve Valečově metodou Indexu Pro zemědělce je na webu VÚB připravena mapa, kde mohou sledovat překročení kritické hodnoty indexu
  • Účinnost insekticidů proti mandelince bramborové (s podporou projektu NAZV  č. QK1910270 "Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik")

Mandelinka bramborová neměla vhodné podmínky k přezimování. V mírné zimě hybernující dospělci více podléhaly bakteriálním a houbovým infekcím, takže počet jarních brouků byl redukován. Výskyt tohoto škůdce byl slabý až průměrný, ani v ranobramborářské oblasti většinou nedocházelo k holožírům. Pokusy proběhly na pokusném pracovišti MZLU Brno v Žabčicích. 

Výsledky polního pokusu s přípravky proti mandelince bramborové z lokality Žabčice v roce 2020
  • Desikace brambor a ukončení používání účinné látky diquat 

Zájemci mohli vidět nejen výsledky polních pokusů s desikanty, ale i ukázku činnosti trhače natě.

Polní pokusy s desikanty Polní ukázka činnosti trhače nati, kterou zajistila
f. Dagros
  • Současné možnosti pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů (s podporou projektu NAZV  č. QK1920214  "Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor")
Ve Valečově si účastníci se zájmem prohlédli přesný polní pokus zaměřený na ochranu brambor proti plísni bramboru a alternariovým skvrnitostem v OPVZ
  • Odrůdové pokusy 

Účastníci si mohli prohlédnout 200 odkopaných odrůd brambor v ošetřené a neošetřené variantě.

Odkopané odrůdy brambor, kde se projevilo extrémní napadení hlíz plísní bramboru.

 

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec