Brambory - zdravá potravina

Vydali jsme tři nové brožury v řadě Praktické informace.
středa, 28. ledna 2015

  • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. (2014): Mšice – přenašeči virových chorob brambor a ochrana proti nim. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-60-1, č. 54: 16 s.
  • MAYER, V. (2014): Vývoj techniky pro pěstování, sklizeň, posklizňovou a tržní úpravu a skladování brambor. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.  a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, Praktické informace, ISBN 978-80-86884-85-1, č. 55: 32 s.
  • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. (2014): Sledování meteorologických faktorů v rostlinné výrobě. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-61-8, č. 56: 24 s.

Brožura Mšice – přenašeči virových chorob brambor a ochrana proti nim ke shlédnutí a ke stažení zde...

Brožura Vývoj techniky pro pěstování, sklizeň, posklizňovou a tržní úpravu a skladování brambor ke shlédnutí a ke stažení zde...

Brožura Sledování meteorologických faktorů v rostlinné výrobě ke shlédnutí a ke stažení zde...

© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec