Brambory - zdravá potravina

Výsadba přesných polních pokusů 2021 ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově
pondělí, 17. května 2021

1565_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

V první polovině května proběhla ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově výsadba přesných polních pokusů na ploše téměř 8 ha.

Přesné pokusy se sází ručně o přesně určeném sponu a počtu hlíz v daném řádku pokusné parcely. Řada variant, kde se sleduje vliv vybraných prostředků na ochranu rostlin například proti  vločkovitosti hlíz, stříbřitosti slupky nebo drátovcům se ještě před nahrnutím hrůbků ošetřuje. Přesné polní pokusy (maloparcelkové) se sází na ploše téměř 8 ha a zahrnují pokusy, kde se sleduje účinnost řady pesticidů, biologických přípravků a pomocných látek. Je vysazována i celá řada odrůdových pokusů např. sledování citlivosti 200 vybraných odrůd na různé škodlivé činitele v ošetřené a neošetřené variantě. Ve Valečově také probíhají již řadu let pokusy s kapkovou závlahou. Nesmíme zapomenout ani na pokusy zaměřené na agrotechniku a nové technologie.  Vzhledem k rozsahu prováděných pokusů jsme při výsadbě rádi i za pomoc z řad brigádníků, za což jim patří i velké poděkování.
Jak probíhala letošní výsadba můžete vidět na několika ilustrativních fotografiích níže.

Příprava pozemku na výsadbu Organizace výsadby musí dokonale navazovat
Výsadba odrůdového pokusu Výsadba odrůdového pokusu
Hlízy v řádcích, v pozadí hrad Lipnice Zaorávání vysázených hlíz

 

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec