Brambory - zdravá potravina

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod poprvé na Flóře Olomouc - Hortikomplex - tentokráte s podtitulem Plody otce genetiky
sobota, 10. září 2022

1658_flora_olomouc.png

Podzimní mezinárodní zahradnická výstava se uskuteční ve dnech 29.9. až 2.10.2022. Hlavní expozice v pavilonu A nese název Plody otce genetiky a připomene letošní 200. výročí narození Gregora J. Mendela - objevitele základních principů dědičnosti. V Pavilonu A ve Výzkumné laboratoři rostlin se můžete také setkat s expozicí VÚB. 

Pavilon A – hlavní expozice

Hlavní expozice se vztahuje k letošnímu 200. výročí narození Gregora J. Mendela, zakladatele genetiky. Dominantním prvkem bude sakrální gotická architektura. A to včetně velkých oblouků plných květin, jež se budou klenout napříč celým pavilonem. Půjde o odkaz na Mendelovo působiště – augustiniánský klášter v Brně, jemuž vévodí bazilika Nanebevzetí Panny Marie postavená ve stylu slezské gotiky.
Autoři expozice G. J. Mendela připomenou ve všech jeho rolích a profesích - jako biologa,matematika, botanika, včelaře a meteorologa.

Expozice vznikla díky spolupráci se Zelinářskou unií Čech a MoravyOvocnářskou unií Moravy a SlezskaŠkolkařským svazem Ovocnářské unie České republikySvazem školkařů České republikyVýzkumným ústavem rostlinné výroby a Mendelovou univerzitou Brno.

Pavilon A - Výzkumná laboratoř rostlin

Coby součást hlavní expozice je věnována odkazu objevitele základních principů dědičnosti Gregora J. Mendela. Interaktivní a hravou formou představí svá portfolia významná vědecká pracoviště a instituce, které se v ČR věnují genetice a šlechtění, zemědělskému výzkumu a péči o genetické zdroje nejrůznějších kulturních plodin. K vidění bude vše od obilí přes mák, brambory, hrách, vinnou révu, chmel a jablka až po chryzantémy a okrasné trávy.

Populárně – naučnou formou představí své programy:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (Genová banka (Praha – Ruzyně), Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin (Olomouc), Výzkumná stanice vinařská Karlštejn), Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. , OSEVA PRO s.r.o. (Výzkumný ústav olejnin Opava, Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří), Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. TroubskoChmelařský institut s.r.o.Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.Zahradnická fakulta MENDELU (Ústav zelinářství a květinářství), Agronomická fakulta MENDELU (Ústav biologie rostlin, Ústav technologie potravin), Agrotest fyto, s.r.o. KroměřížUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně

(
zdroj: https://www.flora-ol.cz/akce/flora-olomouc-hortikomplex)

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec