Brambory - zdravá potravina

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace novou certifikovanou metodiku "Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách"
čtvrtek, 21. prosince 2023

1761_cert_mandelinka_2023_final_stranka_01.png

Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi aktualizované zásady efektivní integrované ochrany proti mandelince bramborové vycházející z nových poznatků o biologii a genetice populací za situace zužujícího se sortimentu účinných přípravků, narůstající rezistence škůdce k insekticidům a měnících se agroekologických podmínek.

DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. –  KOCOUREK, F. – STARÁ, J. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁK, P. - SEDLÁKOVÁ, V. – HABUŠTOVÁ, O. – NERMUŤ, J. (2023): Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Praktické informace, ISBN 978-80-88614-03-6, č. 89: 36 

Na vydání certifikované metodiky se podílel kolektiv autorů:
Ing. Petr Doležal, Ph.D. (25 %), Ing. Ervín Hausvater, CSc. (25 %), Ing. Petra Baštová (5 %)
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. (15 %), Ing. Jitka Stará, Ph.D. (10 %)
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (5 %), Ing. Vladimíra Sedláková, Ph.D. (5 %)
Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie a přírodních zdrojů
Ing. Oxana Skoková Habuštová, Ph.D. (5 %), Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. (5 %)
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu QK1910270 Inovace integrované ochrany proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik a výzkumného záměru MZe RO1623.

Metodiku si můžete stáhnout zde...

Ukázka z metodiky:

 

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec