Brambory - zdravá potravina

Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách 2023

112_cert_mandelinka_2023_final-1.jpg
Kód: PI89 Rok vydání: 2023 Autoři: Kolektiv autorů
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – číslo 89
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první. Náklad: 1 000 výtisků.
Fotografie: Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Obr. 18 a 19 Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Grafická úprava a prepress: Jiří Trachtulec.
ISBN 978-80-88614-03-6
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2023.

Kolektiv autorů

 • Ing. Petr Doležal, Ph.D. (25 %); Ing. Ervín Hausvater, CSc. (25 %); Ing. Petra Baštová (5 %)
  Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
 • Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. (15 %); Ing. Jitka Stará, Ph.D. (10 %)
  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 • Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (5 %); Ing. Vladimíra Sedláková, Ph.D. (5 %)
  Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie a přírodních zdrojů
 • Ing. Oxana Skoková Habuštová, Ph.D. (5 %); Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. (5 %)
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Dedikace
Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu QK1910270 Inovace integrované ochrany proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik a výzkumného záměru MZe RO1623.
Publikaci bylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským uděleno osvědčení č. UKZUZ 213609/2023 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“.

Oponenti

 • Ing. Petr Elzner, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, ÚPŠRR
 • Ing. Jana Patočková Ph.D. – ÚKZÚZ, Oddělení metod monitoringu a prognóz výskytu ŠO

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec