Brambory - zdravá potravina

Výzkumný ústav bramborářský vydal certifikovanou metodiku " Metodický postup pro využití technologie aeroponie při novošlechtění a množení sadby bramboru"
neděle, 2. ledna 2022

1616_pi_84_aeroponie_vyber_pro_web_stranka_1.png

Cílem certifikované metodiky je rozšířit mezi odbornou zemědělskou veřejností poznatky o technologii aeroponie a její vhodnosti pro množení sadby bramboru. Technologie aeroponie patří mezi tzv. bezsubstrátové technologie, u kterých se předpokládá v budoucnosti široká využitelnost. V metodice jsou uvedeny výsledky ověřování technologie a techniky a technických prvků pro použití aeroponie pro množení sadby brambor.

Pro množení sadby bramboru je v současné době používaná klasická substrátová technologie v polních podmínkách, popřípadě v technických izolátech, jako jsou skleníky, síťovníky, nebo polykarbonátové skleníky, které slouží hlavně pro produkci bezvirózní sadby brambor. Do technických izolátů je vysazován materiál po třítýdenním předpěstování ve skleníku. Předpěstované sazenice bramboru v rašelinových sadbovačích se vysazují záhonovým způsobem ručně. Ve výše zmíněných technických izolátech je třeba zajistit zálivku, ochranu proti vektorům chorob a preventivní postřik fungicidními prostředky proti plísni bramboru. Sklizeň hlíz se provádí ručně po úplném zaschnutí natě. Z jedné vysazené rostliny je možné získat 3–5 hlíz sadbové velikosti. Tato technologie množení sadby je velmi náročná na lidskou práci a na ochranu rostlin bramboru proti škodlivým činitelům.

Bezsubstrátovou alternativou pro množení sadby se zdá být vhodná metoda aeroponie, která je rozšířena hlavně v některých asijských zemích a v zemích Jižní Ameriky.

ČÍŽEK. M. - KOMÁRKOVÁ, Z..: Metodický postup pro využití technologie aeroponie při novošlechtění a množení sadby bramboru. Certifikovaná metodika (osvědčení UKZUZ 227682/2021). 2021, Vydání první. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. ISBN: 978-80-86940-95-3. 

Metodiku si můžete stáhnout zde...

© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec