Brambory - zdravá potravina

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace novou certifikovanou metodiku "Metodika integrované ochrany brambor proti drátovcům"
pondělí, 3. ledna 2022

1611_certifikovana_metodika_dratovci_vyber_stranka_1.png

Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi zásady efektivní integrované ochrany proti drátovcům, kteří jsou v posledních letech stále významnějšími škůdci poškozujícími kvalitu hlíz. Vzhledem k druhové rozmanitosti těchto škůdců, dlouhodobému vývoji larev, polyfágii a poměrně obtížné předvídatelnosti výskytu, je ochrana velmi obtížná a spočívá hlavně v preventivních opatřeních.

HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. –  BAŠTOVÁ, P. (2021): Metodika integrované ochrany brambor proti drátovcům. Certifikovaná metodika. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-93-9, č. 83: 20 s.

Certifikovaná metodika byla zpracována v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace reg. č. MZE-RO1621 - výzkumný záměr VZ_VUBHB2018_002 Ochrana brambor proti škodlivým činitelům.

Metodiku si můžete stáhnout zde...

Ukázka z metodiky:

 

© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec