Brambory - zdravá potravina

Zástupci Výzkumného ústavu bramborářského se zúčastnili exkurze zaměřené na kapkovou závlahu polních plodin v Rakousku
pátek, 8. listopadu 2019

483_logo_ctpz_90.png

Ve dnech 30. – 31. 10. 2019 se pracovníci VÚB zúčastnili odborné exkurze do Rakouska pořádané Českou technologickou platformou pro zemědělství ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Universität für Bodenkultur Wien.

Prvním cílem zájezdu bylo seznámit účastníky s funkcí Marchfeldského kanálového systému, což je systém kanálů, dlouhý přibližně 80 km, který přivádí vodu z Dunaje a dotuje zdroje podzemní vody pro závlahy ve východním Rakousku. Marchfeldský systém kanálů se skládá z Marchfeldského kanálu, Rußbachu , Obersiebenbrunnerova kanálu a Stempfelbachu (viz mapka). Více podrobností o tomto systému naleznete zde…

Mapa systému kanálů tvořící  Marchfeldský systém
zdroj: http://www.marchfeldkanal.at/home.htm
Část Marchfeldského průplavu na Jedlerdorfer Straße
zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Marchfeldkanal

Dalším cílem byly dvě čerpací stanice závlahové vody pro sdružení závlahářů a ukázky kapkové závlahy cibule (Oversiebenbrunn), cukrové řepy, brambor a jahodníku (Mansdorf). Podrobnosti o podmínkách kapkové závlahy v Rakousku, kterou zajišťuje firma PARGA (www.parga.at) jsou k dispozici u Ing. P. Kasala, Ph.D. a Ing. M. Čížka, Ph.D. a budou prezentovány na akcích s tímto zaměřením. 

Marchfeldský kanál - čerpací stanice pro sdružení závlahářů Příprava záhonů pro výsev zimní cibule Detail kapkovací hadice
Kapková závlaha zimní cibule Kapková závlaha zimní cibule Kapková závlaha zimní cibule - detail

 

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec