Brambory - zdravá potravina

Zpráva ze zasedání Vědecké rady Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod
pondělí, 30. ledna 2023

1685_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

25.1.2023 proběhlo ve VÚB Havlíčkův Brod zasedání Vědecké rady. Byly projednány dvě periodické výroční zprávy a jedna závěrečná zpráva řešených projektů NAZV. 

Jednání vedl předseda Vědecké rady VÚB Havlíčkův Brod Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
Projednávané zprávy byly Vědeckou radou hodnoceny kladně. Vědecká rada předložené zprávy bez výhrad přijala a doporučila jejich schválení poskytovatelem. 

Projednání závěrečné zprávy:

Název projektu: Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím
Projekt: QK1910028 
Doba řešení: 2019-2022
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Josef Vacek, Ph.D.
Spoluřešitelská pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. , Vesa Velhartice, a. s., VŠCHT Praha

Za řešitelský kolektiv představil závěrečnou zprávu Ing. J. Vacek, Ph.D.. Vědecká rada se seznámila s průběhem řešení projektu, které probíhalo v letech 2013 - 2022 včetně oponentských posudků.  Cíle projektu byly splněny a byl dosažen vyšší počet výsledků, než bylo plánováno.

Projednání periodických výročních zpráv:

Název projektu: Ekologická ochrana konzumních brambor jako zdravé zeleniny proti vybraným půdou a sadbou přenášeným patogenům
Projekt: QK21010083 
Doba řešení: 2021-2024
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Martin Kmoch, Ph.D. 
Spoluřešitelská pracoviště: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta, Lukáš Musil

Za řešitelský kolektiv představil periodickou zprávu Ing. M. Kmoch, Ph.D.. Vědecká rada se seznámila s průběhem řešení projektu za rok 2022, včetně oponentských posudků.  Vědecká rada konstatovala, že se jedná o aktuální problematiku ekologické ochrany konzumních brambor a souhlasí s plánovanými aktivitami na rok 2023.

Název projektu: Alternativní postupy ochrany brambor proti chorobám a škůdcům minimalizující negativní vliv na životní prostředí
Projekt: QK22010073
Doba řešení: 2022-2025
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Spoluřešitelská pracoviště: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Poradenský svaz "Bramborářský kroužek", RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. 

Periodickou zprávu představili za jednotlivé řešitelské úseky Ing. P. Doležal, Ph.D. z VÚB, Ing. P. Sedlák, Ph.D. z ČZU a RNDr.T. Litschmann, Ph.D.. Vědecká rada se seznámila s průběhem řešení projektu za rok 2022, včetně oponentských posudků.  Vědecká rada konstatovala, že se jedná o komplexní řešení ochrany brambor proti nejdůležitějším škodlivým činitelům, které zahrnuje identifikaci patogenů v podmínkách praxe, zjišťování výskytů a návrhy alternativních metod ochrany využitelné v rámci integrované technologie pěstování brambor. 

 

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec