Brambory - zdravá potravina

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace certifikovanou metodiku "Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím"
úterý, 7. března 2023

1698_pi_87_cert_biol_ochrana_2022_web_stranka_01.png

Cílem byl vývoj a ověření prostředků biologické ochrany brambor proti vybraným patogenním bakteriím na bázi bakteriofágů, zlepšení kvality zemědělské produkce a potravin.

VACEK, J. KMOCH, M. –  PETRZIK, K. – ŠEVČÍK, R. – BEŇO, F. – KLIČKA, V. (2022): Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím. Možnosti využití fágů v ochraně proti pektinolytickým bakteriím. Certifikovaná metodika. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Praktické informace, ISBN 978-80-86940-98-4, č. 87: 36 s.

Tato metodika Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím byla vytvořena se státní podporou Ministerstva zemědělství ČR v rámci stejnojmenného projektu QK1910028 Programu aplikovaného výzkumu ZEMĚ 2017-2025.

Metodiku si můžete stáhnout zde...

Ukázka z metodiky:

 

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec