Brambory - zdravá potravina

Ocenění v kategorii SOIL WATER RETENTION FRIENDLY v soutěží GRAND PRIX TECHAGRO 2018
středa, 16. května 2018

340_soilwater_logo.jpg

Nominovaný exponát:  Varior 500 – kypřič brambor, Výrobce: P&L, s.r.o., Vystavovatel: P&L, spol s r.o.

Kypřič byl vyvinut a ověřen ve spolupráci  VÚRV, v.v.i. Praha, VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o. a P&L, s.r.o. a s podporou projektů MZe ČR a TAČR.

Posudek komise: Konstrukce stroje je určena pro zlepšení retenčních schopností půdy infiltrací vody ze srážek nebo závlahy. Současně vytváří vhodné podmínky pro efektivní využití živin včetně povrchové a podpovrchové kultivace hrůbků a brázd. Při použití tohoto stroje dochází k rozrušení půdní krusty na povrchů hrůbků a vytváří nebo obnovuje důlky a hrázky v nekolejové brázdě.

Více se o exponátu dozvíte zde: https://www.bvv.cz/techagro/techagro-2018/grand-prix-techagro-silva-regina-a-biomasa-2018/prihlasene-exponaty/31-varior-500-kypric-brambor/

Prezentace exponátu od společnosti P&L spol. s r.o. Biskupice, ČR je ke stažení zde...

   Kypřič brambor VARIOR 500 při práci

SOIL WATER RETENTION FRIENDLY

V letošním roce měla premiéru nová kategorie s názvem Soil Water Retention Friendly, do níž se mohly přihlásit exponáty soutěžící o Grand Prix. Jak již anglický název napovídá, jedná se o ocenění za příznivé působení stroje nebo technologie na půdní vlastnosti (fyzikální, chemické či biologické) vedoucí ke zlepšení retenční funkce půdy. 

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec