Brambory - zdravá potravina

Ocenění ZLATÝ KLAS na mezinárodním agrosalonu Země Živitelka 2018
pátek, 31. srpna 2018

371_logo3.png

Další ocenění získal kypřič brambor Varior 500, který vznikl na základě spolupráce Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně, Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod s.r.o. a výrobce P&L, spol. s r.o. Biskupice.

Vystavovaný exponát je technicky konstruován pro povrchovou a podpovrchovou kultivaci hrůbků a brázd s cílem zlepšit retenční schopnost půdy, vyšší infiltraci vody ze srážek a tím vytvořit vhodné podmínky pro efektivní využití živin. Pomocí ultrazvukových čidel jsou řízeny krajní sekce stroje podle tvaru jednotlivých hrůbků. Kypřič obsahuje originální, autorsky chráněná technická řešení, která jsou na evropském trhu zcela novým konceptem.

Výsledky soutěže ZLATÝ KLAS 2018 zde...

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec