Brambory - zdravá potravina

Ocenění Zlatý klas 2022 na výstavě Země živitelka pro dva exponáty Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod
pondělí, 12. září 2022

1659_zz_web.jpg

Ocenění Zaltý klas 2022 získaly ve dvou kategoriích dva exponáty Výzkumného ústavu bramborářského. V kategorii Rostlinná výroba se jedná o specializovanou mapu "Mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu" a v kategorii Potravinářství a zpracovatelský průmysl "Směs mouky pro přípravu pečiva na bázi inulinu".

Název exponátu: Mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu
Kategorie: Rostlinná výroba
Autoři exponátu: RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D.; Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Ing. Ervín Hausvater, CSc.

Mapa vychází ze zcela nové metody prognózy plísně bramboru, která byla zkonstruována a poprvé použita pro potřeby signalizace v bramborách v rámci výzkumného úkolu NAZV QJ1210305 „Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacích patogenu a procesech rozkladu hlíz“. Specializovaná mapa dává přehled o hodnotě kritického čísla stanoveného metodou Indexu pro prognózu a signalizaci plísně bramboru na základě získání relevantních meteorologických údajů. Signalizace termínu prvního ošetření porostu dává při použití této metody v našich podmínkách podstatně lepší výsledky než jiné metody, zejména pak za atypických situací, neodpovídajících obvyklému vývoji povětrnosti u nás. V souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami jsou tyto situace stále častější a dosud používané metody negativní prognózy signalizují termín prvního ošetření buď předčasně, anebo až po objevení příznaků plísně v porostu. Mapa zobrazuje první překročení kritické hodnoty prognózy metody Indexu a signalizuje potřebu prvního ošetření porostů brambor v dané lokalitě a následně znázorňuje vhodnost podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru v průběhu celé sezóny na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu. Přehledně znázorňuje vhodnost podmínek pro rozvoj a šíření plísně bramboru v závislosti na výši kritické hodnoty metody Indexu v průběhu vegetace tak, aby pěstitel mohl včas reagovat ve svém postřikovém programu na aktuální situaci (např. zařazení odpovídajícího fungicidu, přizpůsobení délky intervalu mezi jednotlivými postřiky). Přínosem mapy je také pozitivní vliv na ochranu životního prostředí spočívají v omezení nadbytečných ošetření fungicidy, ke kterému dochází při paušální fungicidní aplikaci. Mapa byla oceněna Zlatým klasem 2022.

Reportáž Ing. Barbory Venclové pro TV Zemědělec o tomto exponátu můžete shlédnout zde...

Oceněný exponát Informační tabule Přebírání ocenění Zlatý klas 2022 v kategorii
Rostlinná výroba

Směs mouky pro přípravu pečiva na bázi inulinu
Kategorie: Potravinářství a zpracovatelský průmysl 
Autoři exponátu: Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Bc. Markéta Kuljová
 

Hlízy jakonu (Smallanthus sonchifolius) a slunečnice topinamburu (Helianthus tuberosus) obsahují velké množství sacharidů. Sacharidy tvoří 70 až 80 % hmotnost sušiny. Mezi sacharidy jsou zastoupeny zejména fruktany. Fruktany lze obecně charakterizovat jako rozpustnou nestravitelnou vlákninu. Vzhledem ke nestravitelnosti mají fruktany nízkou kalorickou hodnotu. Jsou také klasifikovány jako prebiotika, tzn. látky rezistentní ke gastrické aciditě a hydrolýze zažívacími enzymy, které jsou fermentované intestinální mikroflórou a selektivně stimulují růst nebo aktivitu vybraných bakterií v tlustém střevě, což v důsledku zlepšuje zdravotní stav konzumenta. Z tohoto důvodu jsou používány jako složky funkčních potravin s prebiotickými nebo symbiotickými vlastnostmi. Jedním z fruktanů je inulin, který celkově optimalizuje hladinu krevní cukru. Z tohoto důvodu je vhodný pro pacienty s diabetes. Zároveň inulinové sladidlo lze využít do diet se sníženým obsahem cukrů např. Low Carb. Dle studií dokáže inulin způsobit i pokles LDL cholesterolu a celkového cholesterolu v krvi, přičemž hladina HDL cholesterolu zůstává zachována. Na základě daných poznatků byla připravena směs z výše uvedených plodin. Hlízy jakonu a topinamburu byly usušeny a pomlety.  Připravená mouka je výrazně sladká a lze ji využít nejen jako základní materiál, ale i sladidlo při přípravě sladkých těst. Mouka je prostá bělidel a má čistě přírodní charakter. Neobsahuje lepek tudíž je vhodná pro celiaky. Mouka byla oceněna Zlatým klasem 2022.

Oceněný exponát Přebírání ocenění Zlatý klas 2022 v kategorii Potravinářství a
zpracovatelský průmysl 

Reportáž Ing. Barbory Venclové pro TV Zemědělec o tomto exponátu můžete shlédnout zde...

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec