Brambory - zdravá potravina

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021
středa, 8. září 2021

1591_mz_logo.jpg

Hlavní cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021 získal Ing. Ervín Hausvater, CSc. z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod. Tato cena byla udělena za výsledek druhu certifikovaná metodika s názvem "Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách". Cena byla předána na slavnostním vyhlášení výsledků na mezinárodním agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA. 

Na metodice pod vedením Ing. E. Hausvatera, CSc. spolupracoval kolektiv autorů z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o. (Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Petra Baštová), České zemědělské univerzity v Praze (Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D.) , Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (Ing. Iveta Pánková, Ph.D., Ing. Václav Krejzar, Ph.D.) a f. AMET Velké Bílovice. 

Metodika je výsledkem projektu NAZV QJ1210305 - Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacích patogenu a procesech rozkladu hlíz.

Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi zásady pro uplatnění efektivní integrované ochrany proti plísni bramboru, které vedou ke snížení ztrát na výnosech způsobovaných chorobou, a zvýšení kvality a skladovatelnosti hlíz s přihlédnutím k optimalizaci vstupů chemických látek v našich podmínkách, přizpůsobenou sortimentu pěstovaných odrůd a požadavkům zpracovatelů a spotřebitelů na vysokou kvalitu produktu.
Na základě výsledků řešení této problematiky v posledních letech byla vytvořena nová metodika integrované ochrany proti plísni bramboru. Při její tvorbě byly využity zcela nové znalosti o účinnosti nových fungicidních látek, aktuální poznatky o epidemiologii choroby a složení populací původce, zejména znalosti rasového spektra, pohlavního rozmnožování, přežívání oospor a rezistence k fungicidům. Doporučena je rovněž nová metoda prognózy výskytu choroby. Nově je přihlédnuto i k fungicidnímu řešení alternariových skvrnitostí, neboť se tato problematika v poslední době s plísní bramboru často překrývá. Metodika tak tvoří ucelený návod integrované ochrany proti plísni bramboru v současných agroekologických i ekonomických podmínkách.

Více o udělených ocenění se dozvíte zde...

Video z udílení cen a rozhovor s vítězem ceny ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021 s Ing. Ervínem Hausvaterem, CSc. můžete shlédnout zde... . (rozhovor začíná v 11. min. 18. sec. videa)

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec