Brambory - zdravá potravina

Bakteriální kroužkovitost bramboru Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

70_pi_68_cms.jpg
Kód: PI68 Rok vydání: 2017 Autoři: Kolektiv autorů
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – Číslo 68.
BAKTERIÁLNÍ KROUŽKOVITOST BRAMBORU Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
(Osvědčení č.j. 8666/2017-MZE-17 224 vydal Odbor rostlinných komodit MZe ČR).
Vydaly: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první. Náklad: 200 výtisků.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec.
Tato publikace nesmí být přetiskována vcelku nebo po částech, přenášena nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného svolení VÚRV, v.v.i a VÚB HB, s.r.o.
www.vurv.cz, www.vubhb.cz

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec