Brambory - zdravá potravina

Certifikované metodiky

| 76x

Metodika detekce Y viru bramboru (Potato virus Y) v listech a hlízách pomocí metod založených na PCR

Kód: PI82
Rok vydání: 2020
Autoři:
Ing. Martin Kmoch Ph.D.
Ing. Petr Dědič, CSc.
| 52x

Metodika diagnostiky bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani pomocí real-time PCR

Kód: PI81
Rok vydání: 2020
Autoři:
Ing. Martin Kmoch Ph.D. a kolektiv
| 81x

Skladování konzumních brambor 2020

Kód: PI80
Rok vydání: 2020
Autoři:
Ing. Josef Vacek, Ph.D.
Ing. Tomáš Plíštil
| 209x

Metodika integrované ochrany brambor proti škodlivým činitelům při kapkové závlaze

Kód: PI72
Rok vydání: 2018
Autoři:
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Petra Baštová
| 435x

Metodika detekce PSTVd v bramboru

Kód: -
Rok vydání: 2018
Autoři:
Ing. Martin Kmoch, Ph.D.
Ing. Petr Dědič, CSc.
| 237x

Bakteriální kroužkovitost bramboru Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Kód: PI68
Rok vydání: 2017
Autoři:
Kolektiv autorů
| 268x
| 392x

Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru 2017

Kód: PI66
Rok vydání: 2017
Autoři:
Kolektiv autorů
| 1167x

Užití digestátu zemědělských bioplynových stanic ke hnojení brambor

Kód: PI65
Rok vydání: 2016
Autoři:
Kolektiv autorů
| 236x

Metodické postupy k půdoochranným technologiím při pěstování brambor

Kód: PI64
Rok vydání: 2016
Autoři:
Kolektiv autorů
| 293x

Alternativní metody a postupy laboratorní diagnózy

Kód: PI60
Rok vydání: 2016
Autoři:
Ing. Petr Dědič, CSc.
Ing. Martin Kmoch, Ph.D.
Ing. Alena Krpálková
| 181x

Metodika stanovení virulence izolátů Phytophthora infestans

Kód: -
Rok vydání: 2016
Autoři:
Petr Sedlák a kol.
| 352x

Uplatnění dusíku a hnojiva s inhibitorem ureázy při hnojení brambor

Kód: PI58
Rok vydání: 2014
Autoři:
Tomáš Lošák a kolektiv
| 229x

Metodika ochrany brambor proti plevelům se sníženými vstupy herbicidů

Kód: PI57
Rok vydání: 2014
Autoři:
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
Ing. Andrea Svobodová
Ing. Milan Čížek, Ph.D.
| 243x

Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata)

Kód: PI53
Rok vydání: 2014
Autoři:
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.

Metodika technologie pěstování brambor se zaměřením na vyšší efektivnost hnojení a ochranu vod

Kód: PI52
Rok vydání: 2014
Autoři:
Ing. Pavel Kasal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Ing. Pavel Růžek, CSc., VURV Praha – Ruzyně
Ing. Helena Kusá, Ph.D., VURV Praha – Ruzyně
Ing. Jaroslav Čepl, CSc., VÚB Havlíčkův Brod

Praktické výsledky experimentálního šlechtění

Kód: PI44
Rok vydání: 2013
Autoři:
Domkářová J., Greplová M., Polzerová H.

Metodika využití topinamburu v krmných směsích pro zvířata

Kód: PI41
Rok vydání: 2013
Autoři:
Čížek M., Kvaček J., Čepl J.

Metodika produkce bramboru s barevnou dužninou s využitím biotechnologických postupů

Kód: PI39
Rok vydání: 2012
Autoři:
Horáčková V., Domkářová J.

Metodické postupy využitelné ve šlechtění IV

Kód: PI38
Rok vydání: 2012
Autoři:
Ptáček J., Matoušek J., Kreuz L., Švecová R., Domkářová J.
| 188x

Metodika stanovení rezistence odrůd bramboru k původcům aktinomycetové obecné strupovitosti a agresivity izolátů fytopatogenních streptomycet

Kód: PI36
Rok vydání: 2011
Autoři:
Ing. Iveta Pánková, Ph.D., Ing. Václav Krejzar, Ph.D.
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha)
Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.
(Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.)
| 308x

Metodika ochrany proti plísni bramboru podle náchylnosti odrůd

Kód: PI35
Rok vydání: 2011
Autoři:
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.

Metodické postupy využitelné ve šlechtění III

Kód: PI30
Rok vydání: 2011
Autoři:
Kreuz L., Domkářová J., Horáčková V.

Metodické postupy využitelné ve šlechtění II

Kód: PI29
Rok vydání: 2010
Autoři:
Domkářová J, Greplová E., Greplová M. Polzerová H.,

Metodické postupy využitelné ve šlechtění

Kód: PI19
Rok vydání: 2008
Autoři:
Kolektiv autorů
© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec