Brambory - zdravá potravina

Certifikované metodiky

| 139x

Metodika diagnostiky Helminthosporium solani v hlízách bramboru pomocí real-time PCR

Kód: PI90
Rok vydání: 2023
Autoři:
Kolektiv autorů
| 191x

Metodika ochrany brambor proti alternariovým skvrnitostem 2022

Kód: PI88
Rok vydání: 2022
Autoři:
Kolektiv autorů
| 213x

Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím 2022

Kód: PI87
Rok vydání: 2022
Autoři:
Kolektiv autorů
| 206x

JAKON (Smallanthus sonchifolius) - nová kořenová zelenina a léčivá rostlina

Kód: PI86
Rok vydání: 2022
Autoři:
Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.
Ing. Milan Čížek, Ph.D.
Prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
| 478x

Metodický postup pro využití technologie aeroponie při novošlechtění a množení sadby bramboru

Kód: PI84
Rok vydání: 2021
Autoři:
Ing. Milan Čížek, Ph.D.
Mgr. Zuzana Komárková
| 413x

Integrovaná ochrana brambor proti drátovcům 2021

Kód: PI83
Rok vydání: 2021
Autoři:
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Petra Baštová
| 493x

Metodika detekce Y viru bramboru (Potato virus Y) v listech a hlízách pomocí metod založených na PCR

Kód: PI82
Rok vydání: 2020
Autoři:
Ing. Martin Kmoch Ph.D.
Ing. Petr Dědič, CSc.
| 400x

Metodika diagnostiky bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani pomocí real-time PCR

Kód: PI81
Rok vydání: 2020
Autoři:
Ing. Martin Kmoch Ph.D. a kolektiv
| 475x

Skladování konzumních brambor 2020

Kód: PI80
Rok vydání: 2020
Autoři:
Ing. Josef Vacek, Ph.D.
Ing. Tomáš Plíštil
| 533x

Metodika integrované ochrany brambor proti škodlivým činitelům při kapkové závlaze

Kód: PI72
Rok vydání: 2018
Autoři:
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Petra Baštová
| 712x

Metodika detekce PSTVd v bramboru

Kód: -
Rok vydání: 2018
Autoři:
Ing. Martin Kmoch, Ph.D.
Ing. Petr Dědič, CSc.
| 565x

Bakteriální kroužkovitost bramboru Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Kód: PI68
Rok vydání: 2017
Autoři:
Kolektiv autorů
| 618x
| 769x

Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru 2017

Kód: PI66
Rok vydání: 2017
Autoři:
Kolektiv autorů
| 1561x

Užití digestátu zemědělských bioplynových stanic ke hnojení brambor

Kód: PI65
Rok vydání: 2016
Autoři:
Kolektiv autorů
| 563x

Metodické postupy k půdoochranným technologiím při pěstování brambor

Kód: PI64
Rok vydání: 2016
Autoři:
Kolektiv autorů
| 711x

Alternativní metody a postupy laboratorní diagnózy

Kód: PI60
Rok vydání: 2016
Autoři:
Ing. Petr Dědič, CSc.
Ing. Martin Kmoch, Ph.D.
Ing. Alena Krpálková
| 426x

Metodika stanovení virulence izolátů Phytophthora infestans

Kód: -
Rok vydání: 2016
Autoři:
Petr Sedlák a kol.
| 1066x

Uplatnění dusíku a hnojiva s inhibitorem ureázy při hnojení brambor

Kód: PI58
Rok vydání: 2014
Autoři:
Tomáš Lošák a kolektiv
| 570x

Metodika ochrany brambor proti plevelům se sníženými vstupy herbicidů

Kód: PI57
Rok vydání: 2014
Autoři:
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
Ing. Andrea Svobodová
Ing. Milan Čížek, Ph.D.
| 685x

Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata)

Kód: PI53
Rok vydání: 2014
Autoři:
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.

Praktické výsledky experimentálního šlechtění

Kód: PI44
Rok vydání: 2013
Autoři:
Domkářová J., Greplová M., Polzerová H.

Metodika využití topinamburu v krmných směsích pro zvířata

Kód: PI41
Rok vydání: 2013
Autoři:
Čížek M., Kvaček J., Čepl J.

Metodika produkce bramboru s barevnou dužninou s využitím biotechnologických postupů

Kód: PI39
Rok vydání: 2012
Autoři:
Horáčková V., Domkářová J.

Metodické postupy využitelné ve šlechtění IV

Kód: PI38
Rok vydání: 2012
Autoři:
Ptáček J., Matoušek J., Kreuz L., Švecová R., Domkářová J.
| 940x

Metodika ochrany proti plísni bramboru podle náchylnosti odrůd

Kód: PI35
Rok vydání: 2011
Autoři:
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.

Metodické postupy využitelné ve šlechtění III

Kód: PI30
Rok vydání: 2011
Autoři:
Kreuz L., Domkářová J., Horáčková V.

Metodické postupy využitelné ve šlechtění II

Kód: PI29
Rok vydání: 2010
Autoři:
Domkářová J, Greplová E., Greplová M. Polzerová H.,

Metodické postupy využitelné ve šlechtění

Kód: PI19
Rok vydání: 2008
Autoři:
Kolektiv autorů
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec