Brambory - zdravá potravina

Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata)

43_pi_53_mandelinka_cert_cc-1.jpg
Kód: PI53 Rok vydání: 2014 Autoři: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE. Číslo 53 – Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata).
Vydaly: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první.
Náklad: 2000 výtisků.
Grafi cká úprava: Jiří Trachtulec.
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Zpracováno s podporou projektu NAZV QI101A184.
ISBN 978-80-86940-59-5

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec