Brambory - zdravá potravina

Metodika systému pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s důrazem na snížení rizika vyplavení a splachu nežádoucích látek

104_pi_85_cert_metodika_system_www.jpg
Kód: PI85 Rok vydání: 2021 Autoři: Kolektiv autorů
Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první. Náklad: 400 výtisků.
Fotografie: archiv VÚB; obálka Ing. Vladimír Kunc. Grafická úprava: Jiří Trachtulec.
ISBN 978-80-86940-94-6

Kolektiv autorů
Ing. Pavel Kasal, Ph.D. – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
zástupce autorského kolektivu

Spoluautoři (řazeno abecedně)
Ing. Milan Čížek, Ph.D. – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Ing. Petr Doležal, Ph.D. – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Ervín Hausvater, CSc. – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Ing. Helena Kusá, Ph.D. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. – Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha
Ing. Pavel Růžek, CSc. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha

Oponenti
Ing. Michaela Budňáková, Ministerstvo zemědělství České republiky
Ing. Jiří Mikeš, MBA, TERAMED, s.r.o.

Metodika je výsledkem řešení projektu NAZV QK1920214 „Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor“ a Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) 2018–2022 číslo MZE-RO1621.
Osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“ č. MZE-71103/2021-18145 vydalo Ministerstvo zemědělství ČR.

Cílem metodiky je popsat současné a inovované systémy pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv, které vedou ke snížení znečištění vody a zachovají konkurenceschopnost pěstitelů brambor. Inovace spočívají v náhradě přípravků na ochranu rostlin vyloučených z používání v ochranných pásmech vodních zdrojů a hnojiv udržitelnými pěstitelskými postupy, které jsou v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec