Brambory - zdravá potravina

Ochrana brambor v roce 2021

99_letak_bd_ochrana_2021_www.jpg
Kód: - Rok vydání: 2021 Autoři: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Petra Baštová

Ochrana brambor v roce 2021 se jako vždy odvíjela od průběhu povětrnostních podmínek, které v rozhodující míře ovlivňují vegetaci a výskyt a vývoj chorob a škůdců. Byl to rok s velmi chladným jarem a výrazně zpožděnou vegetací a teplým létem, s vysokými srážkami v červenci a v srpnu. V září a začátkem října však převládaly většinou příznivé podmínky pro sklizeň. Hlízy ale v mnoha případech nebyly dostatečně vyzrálé a výskyt plísně a měkkých hnilob byl poměrně častý.

Z hlediska výskytu škodlivých činitelů byl ročník tedy velmi vhodný především pro plíseň bramboru v nati i na hlízách, bakteriózy, vločkovitost a stříbřitost. U škůdců byl pak zaznamenán lokálně silný výskyt mandelinky bramborové. U mšic byl zjištěn vyšší nálet mšice broskvoňové, celkový nálet mšic byl průměrný.

Zpracováno s podporou projektu NAZV QK1910270 a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace reg. č. MZE-RO1621KONTAKT

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec