Brambory - zdravá potravina

Informační letáky a panely

| 601x

Odrůdy bramboru v České republice v roce 2021

Kód: -
Rok vydání: 2021
Autoři:
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.
| 279x

Ochrana brambor v roce 2021

Kód: -
Rok vydání: 2021
Autoři:
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Petra Baštová
| 3936x

Odrůdy bramboru v České republice v roce 2020

Kód: -
Rok vydání: 2020
Autoři:
Ing. Jaroslava Domkářová, PhD.
| 611x

Účinnost insekticidů proti mandelince bramborové v polních pokusech v roce 2018

Kód: -
Rok vydání: 2018
Autoři:
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Petra Baštová
| 802x

Ochrana brambor v roce 2017

Kód: -
Rok vydání: 2017
Autoři:
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
| 1033x

Ochrana brambor v roce 2016

Kód: -
Rok vydání: 2016
Autoři:
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
| 2753x

Odrůdy bramboru v České republice v roce 2016

Kód: -
Rok vydání: 2016
Autoři:
Ing. Jaroslava Domkářová, PhD.
| 1541x

Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2017

Kód: -
Rok vydání: 2016
Autoři:
Ing. Václav Čermák, ÚKZÚZ Brno;
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod;
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc., Mendelu Brno.
| 1296x

Ochrana brambor v roce 2015

Kód: OCH03
Rok vydání: 2015
Autoři:
Ing. Ervín Hausvater, CSc
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
| 1712x

Stanovení stolní hodnoty brambor

Kód: OGZ03
Rok vydání: 2014
Autoři:
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D. – VÚB Havlíčkův Brod, s. r. o.
| 2286x

Brambory – zdravá potravina

Kód: VUB02
Rok vydání: 2013
Autoři:
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., Ing. Bohumil Vokál,CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Milan Čížek Ph.D. - VÚB Havlíčkův Brod s.r.o.
| 2628x

Současný sortiment významných odrůd bramboru pro zahrádkáře

Kód: VUB01
Rok vydání: 2013
Autoři:
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D, Ing Bohumil Vokál, CSc. - VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o.
| 1735x

Průběh vegetace a vliv meteorologických faktorů na výskyt chorob a škůdců v roce 2013

Kód: OCH02
Rok vydání: 2013
Autoři:
Ing. Petr Doležal, Ph.D, Ing. Ervín Hausvater, CSc. - VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o.
| 2962x

Biologická charakteristika bramboru

Kód: OGZ02
Rok vydání: 2013
Autoři:
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D, Ing. Vendulka Horáčková, CSc. – VÚB Havlíčkův Brod, s. r. o.
Doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D, Ing. Veronika Bártová, Ph.D. - JU České Budějovice
| 1483x

Genetické zdroje bramboru v České republice

Kód: OGZ01
Rok vydání: 2013
Autoři:
Ing. Vendulka Horáčková, CSc., Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., RNDr. Jiří Ptáček, CSc., Ing. Renata Švecová - VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o.
| 1692x

Novošlechtění bramboru

Kód: LGZ02
Rok vydání: 2013
Autoři:
Ing. Viktor Kopačka – Vesa Velhartice, a.s.
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D. – VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o.
Ing. Jiří Mohl – Selekta Pacov, a.s.
| 2957x

Morfologická charakteristika bramboru

Kód: LGZ01
Rok vydání: 2013
Autoři:
Ing. Jiří Zámečník, CSc., VÚRV Praha – Ruzyně, v.v.i.,
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o.
| 1725x

Tvorba výchozích šlechtitelských materiálů

Kód: LEŠ01
Rok vydání: 2013
Autoři:
Mgr. Hana Polzerová, Ing. Marie Greplová, Ph.D. – VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o.
| 1944x

Choroby, škůdci a abiotikózy u brambor

Kód: OCH01
Rok vydání: 2012
Autoři:
Ing. Petr Doležal, Ph.D, Ing. Ervín Hausvater, CSc. - VÚB Havlíčkův Brod, s.r.o.
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec