Brambory - zdravá potravina

Mezinárodní spolupráce v programu EUREKA v letech 2011-2017 ve VÚB HB

76_pi_70_eureka.jpg
Kód: PI70 Rok vydání: 2017 Autoři: Ing. Marie Greplová, Ph.D.
Mgr. Hana Polzerová
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LLM
Ing. Jan Bouma, CSc.
Dipl. Ing. Friederike von Rundstedt (W. Bock KG, SRN)
Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Fotografie: archiv VÚB Havlíčkův Brod Jiří Trachtulec.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec.
Náklad: 1 000 ks. Neprodejné.
ISBN 978-80-86940-78-6
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2017
Projekty EUREKA byly na české straně podpořeny Ministerstvem školství, kládeže a tělovýchovy.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec