Brambory - zdravá potravina

Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru 2016

58_pi_63_ab_strupovitost.jpg
Kód: PI63 Rok vydání: 2016 Autoři: Ing. Ervín Hausvater, CSc.,
Ing. Petr Doležal, Ph.D.,
Ing. Petra Baštová
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – číslo 63.
AKTINOBAKTERIÁLNÍ OBECNÁ STRUPOVITOST BRAMBORU.
Vydaly: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z. s.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání třetí, aktualizované.
Náklad: 2000 výtisků.
Obrázky: archiv VÚB.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec. Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Zpracováno s podporou projektu MZe RO1614
ISBN 978-80-86940-71-7
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2016
© Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z. s., 2016

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec