Brambory - zdravá potravina

Mšice – přenašeči virových chorob brambor a ochrana proti nim

40_pi_54_msice_cc-1.jpg
Kód: PI54 Rok vydání: 2014 Autoři: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Petra Baštová
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – Číslo 54. MŠICE – PŘENAŠEČI VIROVÝCH CHOROB BRAMBOR A OCHRANA PROTI NIM.
Vydal: Výzkumný ústav Bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první.
Náklad: 2000 výtisků.
Obrázky: archivy VÚB.
Grafi cká úprava: Jiří Trachtulec. Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Zpracováno s podporou projektu MZe RO1614.
ISBN 978-80-86940-60-1
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2014

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec