Brambory - zdravá potravina

Vývoj techniky pro pěstování, sklizeň, posklizňovou a tržní úpravu a skladování brambor

41_pi_55_mechanizace_cc-1.jpg
Kód: PI55 Rok vydání: 2014 Autoři: Ing. Václav Mayer, CSc.
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – Číslo 55. VÝVOJ TECHNIKY PRO PĚSTOVÁNÍ, SKLIZEŇ, POSKLIZŇOVOU A TRŽNÍ ÚPRAVU A SKLADOVÁNÍ BRAMBOR
Vydaly: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první.
Náklad: 1000 výtisků.
Grafi cká úprava: Jiří Trachtulec.
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
ISBN ISBN 978-80-86884-85-1
www.vuzt.cz

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec