Brambory - zdravá potravina

Nejdůležitější škodliví činitelé bramboru 2019

82_pi_73.jpg
Kód: PI73 Rok vydání: 2019 Autoři: Ing.Ervín Hausvater, CSc.
Ing.Petr Doležal, Ph.D.
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – číslo 73.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ŠKODLIVÍ ČINITELÉ BRAMBORU.
Vydaly: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z. s.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání druhé, aktualizované.
Náklad: 1000 výtisků.
Obrázky: archiv VÚB
Grafická úprava: Jiří Trachtulec. Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Zpracováno s podporou projektu NAZV QJ1610020 a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace reg. č. MZE-RO1618
ISBN 978-80-86940-82-3
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2019
© Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z. s., 2019

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec