Brambory - zdravá potravina

Pěstování a užití topinamburu a jakonu u malopěstitelů a na zahrádkách 2019

83_pi_74.jpg
Kód: PI74 Rok vydání: 2019 Autoři: Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.
Ing. Dagmar Šimková, Ph.D.
Alena Merunková
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – číslo 74.
PĚSTOVÁNÍ A UŽITÍ TOPINAMBURU A JAKONU U MALOPĚSTITELŮ A NA ZAHRÁDKÁCH.
Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první. Náklad: 1 500 výtisků.
Obrázky: archiv VÚB.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec. Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Zpracováno s podporou projektu NAZV QH82075 Využití topinamburu v agrárním sektoru (2008–2012) a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace reg. č. MZE-RO1618.
ISBN 978-80-86940-83-0
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2019

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec