Brambory - zdravá potravina

Škodliví činitelé bramboru poškozující hlízy

10_PI40_SKODLIVI_HLIZY.jpg
Kód: PI40 Rok vydání: 2012 Autoři: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Vydal Výzkumný ústav Bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Poradenský svaz Bramborářský kroužek,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Číslo 40, vydání první. Náklad 2 000 výtisků.
Obrázky: archivy VÚB
Grafická úprava Jiří Trachtulec. Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Zpracováno s podporou projektů NAZV Q J1210305 a QI101A184.
ISBN 978-80-86940-42-7

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec