Brambory - zdravá potravina

Ekonomika pěstování brambor

11_PI43_EKONOMIKA.jpg
Kód: PI43 Rok vydání: 2013 Autoři: Ing. M. Čížek, Ph.D.
Vydal Výzkumný ústav Bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Poradenský svaz Bramborářský kroužek,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Číslo 43, 2. aktualizované vydání (2013). Náklad 1 000 výtisků.
Grafická úprava Jiří Trachtulec. Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Zpracováno s podporou výzkumného projektu č. QI101A184
„Technologie pěstování brambor – nové postupy šetrné k životnímu prostředí“
uděleného Mze ČR.
ISBN 978-80-86940-47-2

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec