Brambory - zdravá potravina

Škodliví činitelé bramboru poškozující hlízy 2020

91_pi_79_skodlivi_cin_hlizy_2020.jpg
Kód: PI79 Rok vydání: 2020 Autoři: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Petra Baštová
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – číslo 79.
ŠKODLIVÍ ČINITELÉ BRAMBORU POŠKOZUJÍCÍ HLÍZY.
Vydaly: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z. s.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání druhé, aktualizované.
Náklad: 1000 výtisků.
Obrázky: archiv VÚB.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec.
Zpracováno na základě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace reg. č. MZE-RO1620.
ISBN 978-80-86940-89-2
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2020
© Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z. s., 2020

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec