Brambory - zdravá potravina

Skládkové choroby u brambor a ochrana proti nim 2020

90_pi_78_skladkove_choroby.jpg
Kód: PI78 Rok vydání: 2020 Autoři: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal,Ph.D.
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – číslo 78.
SKLÁDKOVÉ CHOROBY U BRAMBOR A OCHRANA PROTI NIM.
Vydaly: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z. s.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první.
Náklad: 1000 výtisků.
Obrázky: archiv VÚB.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec.
Zpracováno s podporou projektu NAZV QK1910270 a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace reg. č. MZE-RO1620
ISBN 978-80-86940-88-5
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2020
© Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z. s., 2020

SKLÁDKOVÝMI CHOROBAMI tradičně a z praktických důvodů nazýváme destrukční choroby bakteriálního a houbového původu, které se objevují převážně až v průběhu skladování. Jejich společnými jmenovateli jsou poměrně dlouhá inkubační doba a také nejčastější příčina proniknutí původce choroby do hlíz, kterou je mechanické poškození.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec